OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Minijob i Tyskland

Generelt om minijobs i Tyskland
Minijobs er kendetegnet ved, at lønnen enten er begrænset til 450 € pr. måned eller at beskæftigelsen ikke må overstige et maksimalt antal dage om året, som er fastsat ved lov, idet lønnen da er uvæsentlig. Minijobbere er obligatorisk forsikret såvel i den tyske pensionsforsikring som i arbejdsulykkesforsikringen. Hvis man udøver flere minijobs, må man samlet set ikke overskride de fastlagte grænser. Man kan blive fritaget for at betale til pensionsforsikringsordningen. I forbindelse med minijobs skal arbejdsgiveren betale en fast afgift til dækning af social sikring og indkomstskat. For arbejdstageren er et minijob som hovedregel skattefrit, også selv om det udøves ved siden af en hovedbeskæftigelse. Minijobs udløser som hovedregel ikke pligt til at være tilsluttet de sociale sikringsordninger. 
 
Et minijobs grænseoverskridende indvirkninger, bopæl i Danmark
For alle, der bor i Danmark, er indtægterne fra et minijob skattepligtige i Danmark iht. det dansk – tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst, fordi Tyskland beskatter indtægterne ikke. En yderlig grund for beskatning i Danmark er, at der ikke betales sociale bidrag i Tyskland.
Det kan også ske, at den danske sociale sikring bortfalder uden at den tyske sociale sikring bliver gældende. En del danske offentlige ydelse kan være berørt og det kan have konsekvenser for folkepensionen. Derfor er minijobs  ofte ikke økonomisk  attraktive og konsekvenserne for den sociale sikring er uforudseelige. Grænsependlere til Tyskland, som alligevel er social sikret i Tyskland, er kun berørt af beskatningsproblematikken. Arbejder man i Danmark og vil udøve en yderlig minijob i Tyskland, gælder reglerne om at arbejde i to lande.
 
Et minijobs grænseoverskridende indvirkninger, bopæl i Tyskland
For grænsependlere med bopæl Tyskland og beskæftigelse i Danmark er indtægterne fra et minijob i Tyskland generelt skattefri. Nu gælder dog reglerne om at arbejde i to lande, dvs. den såkaldte 25% regel iht. Artikel 13 af forordningen 883/2004 og artikel 14 af forordningen 987/2009. Efter denne regel bliver afgjort, hvilket lands sociale sikringsordninger man er tilknyttet. Udgør minijobbets andel iht. Arbejdstid og/eller løn mindst 25%, gælder tysk social sikring. Er det tilfældet, underlægges også den danske hovedbeskæftigelse tysk social sikring, dvs., arbejdsgiver og arbejdstager skal betale bidrag til de sociale sikringsordninger i Tyskland. Hvis det ikke er tilfældet og den sociale sikring forbliver i Danmark, skal den tyske arbejdsgiver indbetale til de danske ordninger som ATP, AES, arbejdsulykkesforsikring og forskellige fonde. Det kræver regelmæssigt yderligere administration. Derudover skal der principielt søges om afgørelse A1. Ansvarligt er den kompetente myndighed i bopælslandet (Udbetaling Danmark i Danmark og ”Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland“ eller ens tyske sygekasse  i Tyskland).
 
En fælde: Minijob og social pension (”Folkepension”)
Når en forhenværende grænsependler søger pension, koordinerer de kompetente myndigheder forsikringstiderne. Der ydes ikke pension for det samme tidsrum fra to lande. Da de tyske minijobtider altid står i den tyske forsikringsopgørelse E 205DK som en eller anden forsikringstid, kan det føre til, at der fratrækkes forsikringsperioder i Danmark.
 
Konklusion
At der gælder særregler for de såkaldte minijobs i Tyskland er grænseoverskridende irrelevant. Simplificerende kan man sammenfatte den Europæiske Domstols afgørelser og de europæiske regler til: Arbejdstager er arbejdstager. Kravene til arbejdstageregenskabet er ringe. Grænsependlere burde udøve et minijob kun efter konkret personlig vejledning.
 
Yderligere information under www.minijob-zentrale.de 
 
Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart