OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Pengeinstitutter

Pengeinstitutter i Danmark

I Danmark findes private banker, sparekasser og andelsbanker. Sparekasserne er i dag ligestillet med banker, andelskasser ejes af kunderne.

Lønkontoen - pengeløs betaling i Danmark 
Med henblik på pengeløs betaling åbner man en lønkonto i en bank.
Man råder over sit indestående i form af hævning af kontanter, overførsler, indbetalingskort, betalingsservice og stående ordrer. Afhængigt af banken kan ordrerne udføres skriftligt, personligt, telefonisk eller via online-banking og selvbetjeningsterminal (pengeautomater).

Hvorvidt der beregnes et fast kontogebyr, og hvor høje gebyrerne for de enkelte posteringer er, afhænger af bankens helt specifikke tilbud. Hvis kontoen udelukkende føres via online-banking, kan det have indvirkning på gebyrerne, og det kan man spare penge på. Som regel er bankernes tjenesteydelser dyrere end i Tyskland, gratis konti findes som regel ikke.

Man får et bankkort med navnet ”Dankort” (Debitkort), som giver adgang til lønkontoen.

Nem-konto
Siden 2005 har der eksisteret en særlig ordning, hvor alle borgere, der bor eller arbejder i Danmark, bliver opfordret til at oprette en såkaldt Nem-konto over for staten. Her er der som regel tale om en lønkonto, som betalinger fra staten (f.eks. skatterefusioner, familieydelser etc.) bliver indbetalt på. Man ønsker derved at opnå en enkel og billig afvikling af statens betalinger. Enhver bank kan anvise lønkontoen som Nem-konto.

Bankkort i Danmark
I Danmark skelnes der mellem hævekort, betalingskort (debitkort) og kreditkort.

Med et hævekort kan man normalt kun hæve penge i automaterne hos den bank, hvor man har sin konto, og man kan ikke betale med det. Et hævekort er altid gratis.

Med et debitkort kan man hæve penge i forskellige bankautomater, og man kan også betale med det. Beløbet bliver trukket på kontoen med det samme. Det mest udbredte debitkort er Dankort, som for det meste kan benyttes gratis, men kun i Danmark og i nogle forretninger i og omkring Flensborg. Uden for Danmark er Maestro det mest brugte, som gælder de fleste steder i Europa og delvis resten af verden.


Kreditkort kan for det meste overtrækkes, og man får en månedlig regning, som enten skal betales straks eller i rater. For at få et kreditkort i Danmark, skal man være kreditværdig, dvs., at man skal kunne dokumentere, at der regelmæssigt går penge ind på kontoen. De mest udbredte kreditkort i Danmark er Mastercard og VISA.

I Danmark er debit- og kredikort delvis kombineret uden man har indflydelse på, hvilket der bruges.

Betal regningerne via en budgetkonto og PBS Betalingsservice
Ud over lønkontoen kan man åbne en budgetkonto i Danmark, som man overfører et månedligt beløb til, der dækker de faste udgifter som husleje osv. Derved gør man årlige og kvartalsvise betalinger om til månedlige.
Samtidig tilmelder man de poster til PBS Betalingsservice, der skal betales regelmæssigt, som så trækker de pågældende beløb direkte. Denne service kan også benyttes via en lønkonto.

Opsparingskontoen - opsparingsindskud i Danmark
Hvis man ønsker at indskyde et større pengebeløb, anbefales det at åbne en opsparingskonto. Renterne er dog kun betydeligt højere end på en lønkonto, hvis man binder beløbet for en længere periode.

Med et hævekort kan man i begrænset omfang hæve penge fra opsparingskontoen gebyrfrit, f.eks. en gang i kvartalet. Hæver man penge fra kontoen oftere, eller overskrides det fastlagte beløb, beregnes der forskellige gebyrer fra bank til bank.

Pengeinstitutter i Tyskland

I Tyskland findes der banker, sparekasser og andelsbanker. Alle disse pengeinstitutter tilbyder banktjenesteydelser, og det er kun organisationsformen, der er forskellig. Mens banker er organiseret på andelsbasis eller privat, hører sparekasser til de offentligretlige pengeinstitutter, som et bystyre, et amt eller et forbund af kommuner står bag.

Girokontoen - pengeløs betaling i Tyskland
Med henblik på pengeløs betaling åbner man en girokonto i en bank eller sparekasse. Indeståendet på en girokonto forrentes til en lav forrentning eller forrentes slet ikke, og kontoen kan til enhver tid opsiges.

Man råder over sit indestående i form af hævning af kontanter, overførsler, betalingsservice og stående ordrer. Afhængigt af banken kan ordrerne udføres skriftligt, personligt, telefonisk eller via online-banking og selvbetjeningsterminal (pengeautomater, kontoudtogsprinter osv.)

For det meste beregner banken et fast kontogebyr og gebyrer for de enkelte posteringer. Gebyrernes størrelse er forskellig fra bank til bank og er slået op i banken, hvor man kan læse mere om dem. Hvis kontoen udelukkende føres via online-banking, kan det have indvirkning på gebyrerne, og det kan man spare penge på.

Man får et bankkort, som giver adgang til girokontoen.

Bankkort i Tyskland
Hos tyske banker kan man få debetkort og kreditkort. Alt afhængig af bankens tilbud får man et kort til et bestemt årligt gebyr, et engangsudstedelsesgebyr eller gratis (dog kun hvis man har en vis minimumsomsætning).

Debetkort benyttes til at betale med, og beløbet bliver trukket på kontoen med det samme. I Tyskland er det kombinerede EC/Maestro mest almindeligt, men også VISA Electron er vidt udbredt. I de fleste tyske supermarkeder og på tankstationer accepterer man dog kun den tyske EC-funktion, og ikke den internationale Maestro-funktion eller VISA.

Kreditkort kan for det meste overtrækkes, og man får en månedlig regning, som enten skal betales straks eller i rater. For at få et kreditkort i Tyskland, skal man være kreditværdig, dvs., at man skal kunne dokumentere, at der regelmæssigt går penge ind på kontoen. De mest udbredte kreditkort i Tyskland er Mastercard og VISA.

Opsparingskontoen - opsparingsindskud i Tyskland
Opsparingskontoen (også ”Sparbuch”) er stadig en populær måde at sætte penge til siden i Tyskland.
Rentesatsen er variabel og forskellig fra bank til bank. Man får renterne udbetalt ved kalenderårets udgang, eller når kontoen lukkes.

Bank- eller sparekassebogen betragtes som opsparingsdokumentation, og man kan normalt kun disponere over kontoen, hvis denne opsparingsdokumentation bliver fremlagt. Nogle banker og sparekasser tilbyder en opsparingskonto uden bog, hvor bogen erstattes af kortet. Det er vigtigt, at pengeinstituttet er tilknyttet den tyske pendant til Garantifonden for Indskydere og Investorer (Einlagensicherungsfonds), så kunden er beskyttet.

Bankvæsen for grænsependlere
Lønmodtagere, som bor i et land og har indtægter fra et andet, har for det meste behov for en bankforbindelse i beskæftigelseslandet, så de både kan modtage lønindbetalinger, betale regninger og modtage ydelser (f.eks. familieydelser, skatterefusioner etc.).
I den dansk-tyske grænseregion har man principielt følgende muligheder:

  • Oprettelse af en konto i et pengeinstitut i beskæftigelseslandet.
    Med en konto i beskæftigelseslandet kan man alt efter behov udføre de nødvendige betalinger, hæve kontanter i beskæftigelseslandets valuta og modtage indbetalinger. Udgifter og service forbundet med kontoen er forskellig fra pengeinstitut til pengeinstitut og afhænger af de tilbudte ydelser. Det kan betale sig at sammenligne dem.
  • Oprettelse af en "specialkonto" i bopælslandet
    Nogle banker i grænselandet tilbyder særlige kontoformer til grænsependlere, så man hurtigt og enkelt kan overføre penge fra en konto i beskæftigelseslandet til en konto i bopælslandet. Udgifter og service forbundet med kontoen er forskellig fra pengeinstitut til pengeinstitut og afhænger af de tilbudte ydelser. Det kan betale sig at sammenligne dem.

    Hvilken af løsningerne der er mest hensigtsmæssig, afhænger af lønmodtagerens individuelle behov, pengeinstituttets serviceomfang og kundenærhed. Udbydernes gebyrstørrelse kan variere meget.

 

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart