OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Arbejdssøgning i nabolandet med PD U2

 

Artikel 64 i forordning (EF) 883/2004 gør det muligt for borgere fortsat at oppebære dagpenge fra bopælslandet i indtil tre måneder, hvis de rejser til et andet EU-land for at søge beskæftigelse. Denne periode kan forlænges i op til seks måneder af den instans, der udbetaler ydelsen. Forudsætningen herfor er, at man skal have været tilmeldt som arbejdssøgende i fire uger, at man stiller sig til rådighed for arbejdsformidlingskontoret i opholdslandet med det samme og falder ind under ordningen i det pågældende land. Fra og med det tidspunkt er man omfattet af reglerne i det land, man søger beskæftigelse i.         

Dokument PD U2 (Portable Document Unemployment 2) er beregnet til dette formål. Det attesterer retten over for arbejdsformidlingskontoret i opholdslandet. Det tager imod dokumentet og underretter omgående det udstedende land om, at den arbejdsløse har tilmeldt sig. Man skal tilmelde sig på arbejdsformidlingskontoret i opholdslandet inden for syv dage efter afrejsen.

Hvis man ikke finder beskæftigelse inden for fristen på tre eller seks måneder eller vender tilbage inden fristens udløb, bevarer man retten til dagpenge i bopælslandet/hjemlandet.

Men overholder man ikke fristen, så betyder det omvendt også, at retten i henhold til EU-forordningen bortfalder, medmindre der findes gunstigere nationale bestemmelser. Dette bør afklares meget nøje med det kompetente arbejdsformidlingskontor, inden man rejser ud.

I en dansk-tysk sammenhæng bliver denne mulighed også benyttet af borgere, der flytter til nabolandet, men endnu ikke har beskæftigelse her, og således sikrer sig ydelser i tre måneder. Dette må generelt frarådes. Efter de tre måneder bortfalder nemlig alle rettigheder i hjemlandet, og man har ingen som helst rettigheder i opholdslandet. Derudover bortfalder retten til ophold i medfør af EU's opholdsdirektiv.

Den regel vurderes dog ikke at spille den store rolle for borgerne i grænselandet i en dansk-tysk sammenhæng, da man her kan søge beskæftigelse i nabolandet, også uden at rejse dertil for en længere periode.

Arbejdssøgning i Danmark med tysk arbejdsløshedsdagpenge

Det kompetente tyske arbejdsformidlingskontor Agentur für Arbeit udsteder dokumentet PD U2. Den arbejdsløse skal aflevere det personligt hos Workindenmark (www.workindenmark.dk) i Odense og lade sig registrere. Det skal ske inden for syv dage efter afrejse. Fra det tidspunkt er vedkommende omfattet af de danske regler om arbejdsformidling.

Arbejdssøgning i Tyskland med danske arbejdsldagpenge

PD uU udstedes af a-kassen og skal afleveres personligt hos det kompetente tyske arbejdsformidlingskontor Agentur für Arbeit. Det skal ske inden for syv dage efter afrejse. Fra det tidspunkt er vedkommende omfattet af de tyske regler om arbejdsformidling.

Se også: www.arbeitsagentur.de

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00