OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Arbejdsulykkeforsikring

Arbejdsulykkesforsikringer i Danmark

Arbejdsgivere i Danmark er forpligtet til at forsikre deres ansatte mod arbejdsskader – både erhvervssygdomme og arbejdsulykker.

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er delt i to grene:

• Arbejdsulykkesforsikringen tegnes i et privat forsikringsselskab
• Forsikringen mod erhvervssygdomme er obligatorisk tegnet i myndigheden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludselig eller inden for fem dage.

En erhvervssygdom er en sygdom, der kan sættes i forbindelse med selve arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

Den kompetente myndighed Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), træffer som neutral myndighed afgørelse om, hvorvidt en skade eller en sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade.
Myndigheden træffer også afgørelse om højden af en eventuel erstatning.
For at få tilkendt en erstatning, skal der opnås en bestemt menighedsgrad. En løbende udbetaling bliver for det meste kun tilkendt, hvis der opstår et varigt tab i den fremtidige lønindkomst.

Desværre har det vist sig i praksis, at sagsbehandlingstiderne er lange, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser også kan ankes af de private forsikringsselskaber, ikke kun af arbejdstageren.
I Danmark er arbejdsgivere og læger forpligtet til at anmelde en arbejdsskade.

I Danmark gælder et ulykke på vejen til og fra arbejde ikke som arbejdsulykke, men som privat ulykke.

Arbejdsulykkesforsikringer i Tyskland

Alle arbejdstagere er lovpligtigt ulykkesforsikret i en tysk "Berufsgenossenschaft", som er en myndighed og en del af det tyske socialforsikringssystem.
Denne lovpligtige ulykkesforsikring dækker følger af arbejdsulykker, erhvervssygdomme, sundhedsrisici der skyldes arbejdsforholdene på arbejdspladsen og uheld på vejen til og fra arbejde.
Arbejdsgivere i Tyskland er delvis forpligtet til at anmelde et arbejdsuheld.
De tyske "Berufsgenossenschaften" ejer også egne klinikker og rehabilitationscentre med speciallæger for arbejdsmedicin.
Ved alle arbejdsulykker skal man først henvende sig til en speciel læge, som kaldes "Durchgangsarzt" ("tillidslæge"), som dokumenterer, at der er tale om en arbejdsulykke. Det er vigtigt, at man angiver, at der er tale om følgerne af en arbejdsulykke eller måske en erhvervssygdom, ved alle behandlinger.

Den lovpligtige ulykkesforsikring har følgende forpligtigelser:

• undgå arbejdsuheld gennem bl.a. informationer, uddannelser og kontrol
• udarbejdelse af forskrifter for at undgå arbejdsuheld
• ydelse af diverse erstatninger og andre ydelser, f.eks. for genoptræning ved ulykkestilfælde og erhvervssygdomme
• betaling af medicinsk behandling pga. arbejdsulykke eller erhvervssygdomme
• betaling af pensioner ved arbejdsulykke eller erhvervssygdomme (Unfallrente)

De tyske "Berufsgenossenschaften" er afgørende, tilsynsførende myndigheder og samtidig forsikringer. Der kan klages over afgørelsen af en "Berufsgenossenschaft".

Arbejdsulykkesforsikringer for grænsependlere

Grænsependlere fra Tyskland

Disse grænsependlere skal sikre sig, at arbejdsgiveren har anmeldt ulykken eller at lægen/ tandlægen har anmeldt erhvervssygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Derfor er det en fordel, at første behandling i forbindelse med en arbejdsulykke foregår hos en dansk læge, da lægen melder arbejdsulykken direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Samtidig er det en god idé at henvende sig til fagforeningen og informere kommunen ift. sygedagpengeforløbet om, at der er tale om en arbejdsulykke samt informere alle behandlende læger om dette.
Ved videre behandling i Tyskland bliver sagsbehandlingen varetaget af „Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse – BG ETEM".
„Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse – BG ETEM" yder alle naturalydelser for tyske pendlere, der arbejder i Danmark, som om de var forsikret hos dem. Ydelsen af naturalydelserne fungerer lignende som ved sygesikringen.
Kontantydelser (pension, erstatning, godtgørelse) bliver ikke ydet af "BG ETEM", da disse altid ydes af arbejdslandet/forsikringslandet, i dette tilfælde Danmark.
"BG-ETEM" fungerer også som tysk kontaktorgan for arbejdsulykkesforsikringen på vegne af DVUA-Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung Ausland", som er en delmyndighed under DGUV, Deutsche gesetzliche Unfallversicherung.

Grænsependlere fra Danmark

Danske pendlere anbefales, at henvende sig først til læge i Tyskland og give udtryk for, at det var en arbejdsskade. Derudover anbefales det, at pendlere henvende sig til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og anmelder arbejdsskaden.

Yderligere informationer får man under

www.dguv.de

www.ask.dk

 

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00