OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Efterløn

Muligheder for at gå tidligere på pension i Danmark

Efterløn i Danmark
Den såkaldte fleksible efterlønsordning gælder for alle, der fylder 60 år, men er man født den 1. jan. 1959 eller senere er efterlønsalderen højere. 

For at kunne modtage efterløn, skal man som hovedregel:

  • være fyldt 60 år. Afhængig af fødselsdatoen forhøjes alderen gradvis med udsigt på at blive løbende forhøjet i fremtiden. 
  • have været medlem af en a-kasse i 30 år 
  • have betalt efterlønsbidrag i 30 år, senest fra ens 30. fødselsdag
  • have ret til dagpenge ved overgangen til efterløn 
  • ikke modtage social pension 
  • ikke være i fleksjob

Man kan arbejde ubegrænset, mens man får fleksibel efterløn. Der modregnes time for time.

Efterlønsbeviset udstedes af a-kassen, når man er fyldt 60 år, og hvis man opfylder betingelserne for at få efterløn.

Udbetaling af folkepension før folkepensionsalderen er opnået
I Danmark er det ikke muligt at få folkepension før folkepensionsalderen er opnået. Det samme gælder ATP (Arbejdsmarkeds Tillægspension).

Udbetaling af arbejdsmarkedspensioner før folkepensionsalderen er opnået
Udbetaling af arbejdsmarkedspensioner må begynde tidligst 5 år før folkepensionsalderen. Der udbetales en reduceret pension, hvis udbetalingen starter tidligere. Vejledning tilbydes af ens pensionsselskab.

Muligheder for at gå tidligere på pension i Tyskland

Efterløn i Tyskland
En ordning, der ligner den danske efterløn, findes ikke i Tyskland.

Tysk folkepension før folkepensionsalderen er opnået
Der eksisterer forskellige muligheder for at modtage tysk pension (”Rente”) før den almene folkepensionsalder er opnået, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Det kan både ske med nedslag i pension eller uden, afhængig af ens situation og vilkår. En vejledning  fås hos ”Deutsche Rentenversicherung”.

”Riesterrenten”
Udbetalinger fra disse pensionsordninger kan tidligst starte 5 år før den individuelle  folkepensionsalder i den almene, lovpligtige  pensionsforsikring er opnået.

Muligheder for at gå tidligere på pension for grænsependlere

Tyskland til Danmark
For at få efterløn er en grænsependler omfattet af de ovennævnte danske regler.

Efterløn med tysk bopæl
Efterløn udbetales også til personer med bopæl i Tyskland. Efterlønnere gælder som arbejdstagere i Danmark og er dermed fortsæt sygesikret i Danmark, undtagen hvis de arbejder samtidig i Tyskland. Udbetaling Danmark udsteder attestation E 106 (eller PD S1).

Tidlig udbetaling af arbejdsmarkedspensioner
Disse pensioner betragtes  som private pensioner, som udbetales også i Tyskland, men de danner ikke grundlag for social sikring.

Fra Danmark til Tyskland

”Deutsche Rentenversicherung”
Alle tyske pensioner er eksportable og udbetales også i Danmark. Det gælder også alle former for tidlig pension.

Yderligere informationer findes under

www.borger.dk

www.pensionsinfo.dk

www.deutsche-rentenversicherung.de

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart
powered by webEdition CMS