OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Rejserestriktioner på grund af Corona (20.01.2021)

Rejser til Tyskland

Den 14.01.2021 er den nye Coronavirus-indrejseforordning af den tyske regering trådt i kraft. Denne anvendes ikke en-til-en af alle delstater.

Informationer om de enkelte delstaters indrejsebestemmelser kan findes, ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af den tyske regering, med en oversigt over de enkelte delstaters aktuelle regler.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

I det følgende beskrives indrejsebestemmelserne i henhold til den nye Coronavirus-indrejseforordning af den tyske regering, hvilke blandt andet gælder for Schleswig-Holstein.

Personer, der indrejser til Tyskland, og som har opholdt sig i et risikoområde inden for de seneste 10 dage før indrejsen, er grundlæggende forpligtet til at foretage en digital indrejseregistrering. For yderligere informationer om den digitale indrejseregistrering, kan du klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores artikel om indrejseregistreringen i Tyskland på vores hjemmeside.

https://region.de/region/dk/Aktuelt/Indrejseregistrering.php

Undtagelser fra indrejseregistreringen gælder blandt andet for personer, der i forbindelse med grænsetrafikken opholder sig mindre end 24 timer i et risikoområde eller som indrejser fra et risikoområde til Tyskland for mindre end 24 timer. Hertil hører også grænsependlere, der dagligt pendler til deres arbejde og tilbage til deres bopæl, hvis disse ikke opholder sig mere end 24 timer på den anden side af grænsen. Ugependlere er ikke undtaget fra indrejseregistreringen.

Ud over dette, gælder der siden den 14.01.2021 en test- og dokumentationspligt, for alle personer, der indrejser til Tyskland og som har opholdt sig i et risikoområde inden for de seneste 10 dage inden indrejsen. Disse personer skal senest 48 timer efter indrejsen have en dokumentation for en negativ Covid-19-test, som kan forelægges ved opfordring af de ansvarlige myndigheder i henhold til infektionsbeskyttelsesloven (Infektionsschutzgesetz). En opfordring til at forelægge dokumentationen kan foretages op til ti dage efter indrejsen. Dokumentation for en negativ Covid-19-test, som allerede foreligger ved indrejsen til Tyskland, skal efter opfordring forelægges de ansvarlige myndigheder. Personer, der indrejser til Tyskland og som har opholdt sig i et risikoområde inden for de seneste 10 dage inden indrejsen, der efter vurdering af det tyske Bundesgesundheitsministerium i samarbejde med Auswärtiges Amt og det tyske Bundesinnenministerium, bliver betragtet som et område med særlig høj risiko for at blive smittet med Covid-19, et såkaldt højincidensområde (Hochinzidenzgebiet) eller et område med særlig høj forekomst af en mutation af Covid-19 (Virusvariatnen-Gebiet), skal allerede ved indrejsen medføre dokumentation for en negativ Covid-19-test og forelægge denne ved opfordring af de ansvarlige myndigheder.

Gennemførelsen af Coronavirus-indrejsefororndningen af den tyske regering, er ikke ens i alle delstater. Undersøg derfor venligst de enkelte delstaters bestemmelser inden indrejse.

Yderligere informationer om Coronavirus-indrejsefororndningen af den tyske regering og de her nævnte bestemmelser samt undtagelser, kan du finde ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af det tyske Bundesgesundheitsministerium.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf

 

Rejser fra Danmark til udlandet

Som den danske regering offentliggjorde den 08.01.2021 vil der fra den 09.01.2021, kl. 17:00 gælde nye rejserestriktioner for rejser til og fra Danmark.

Fremover frarådes alle rejser til udlandet og hele verden farves rød i forhold til Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Alle rejser til Tyskland frarådes dermed også.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på udenrigsministeriets hjemmeside, med rejsevejdledningen for Tyskland.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/tyskland/ 

 

Erhvervsrejser til udlandet frarådes også som udgangspunkt. Her er der dog et par undtagelser.

Se mere om rejserestriktionerne ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer ind på Udenrigsministeriets hjemmeside med informationer om restriktionerne ved rejser ud af Danmark.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

 

Se mere om rejsevejledningerne ift. erhvervsrejser til udlandet, ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på Udenrigsministeriets hjemmeside med informationer om rejserestriktioner ifm. Erhvervsrejser.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-til-erhvervsrejser/

 

Rejser til Danmark

For alle indrejser til Danmark kræves der nu generelt en negativ Covid-19 test og et anerkendelsesværdigt formål. Testresultatet må ikke være ældre end 24 timer. Listen over anerkendelsesværdige formål skærpes. Der vil dog være undtagelser for personer med bopæl i grænselandet.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på Justitsministeriets hjemmeside, med oplysninger om, hvad der fremover gælder som anerkendelsesværdigt formål.

https://trm.dk/media/5096/pjece_rejserestriktioner_vfinal.pdf

 

Danske statsborgere samt personer med bopæl i Danmark, er ikke omfattet og kan fortsat indrejse til Danmark. 

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om reglerne ved indrejse til Danmark for danske statsborgere.

https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark/for-personer-med-dansk-bopael-og-eller-statsborgerskab

 

Transit gennem Danmark er fortsat tilladt og personer, der rejser via Danmark, skal ikke fremvise negativ test ved indrejse til Danmark. 

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside med oplysninger om rejser via Danmark.

https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark/for-personer-der-vil-rejse-via-danmark

 

Grænsependlere fra Tyskland (her ikke Schleswig-Holstein), skal dermed, udover at have et anerkendelsesværdigt formål, fremvisedokumentation for en negativ covid-19 test, der ikke må være ældre end 24 timer, ved indrejse til Danmark fra den 09.01.2021 kl. 17:00. Både PCR-test og kviktest kan bruges ved indrejse.

Arbejdsgivere af vandrende arbejdstagere (her også ugependlere – der kun vender hjem til deres bopæl i Tyskland en gang om ugen) opfordres kraftigt til at lade sine medarbejdere teste for Covid-19 med en PCR-test, senest 72 timer efter indrejsetesten.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejserestriktionerne for rejser ind i Danmark.

https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark/for-personer-med-bopael-i-udlandet

 

Rejser til Danmark for personer med bopæl i grænselandet

Personer med bopæl i grænselandet (her Schleswig-Holstein), må stadigvæk indrejse til Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål. Også gænsependlere med bopæl i grænselandet (Schleswig-Holstein) der indrejser til Danmark for udførelsen af deres arbejde, må fortsat indrejse, da de har et anerkendelsesværdigt formål. For disse indrejsende med bopæl i grænselandet (her Schleswig-Holstein) og som har et anerkendelsesværdigt formål, indføres der dog et krav om ugentlig test. Disse personer skal dermed fremvise et negativt testresultat ved indrejsen til Danmark. Både resultater fra PCR-test og kviktest kan bruges til indrejsen.

Personer med bopæl i grænselandet (her Schleswig-Holstein), som ikke har et anerkendelsesværdigt formål, må fortsat indrejse til Danmark, dog kun med dokumentation for en negativ Covid-19 test, som ikke er ældre end 24 timer. Både resultater fra PCR-test og kviktest kan bruges til indrejsen.

For yderligere oplysninger om indrejserestriktionerne for personer med bopæl i grænselandet klik venligst på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejserestriktioner til personer med bopæl i grænselandet.

https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark/for-personer-med-bopael-i-graenselandet

Indrejserestriktionerne gælder foreløbig til og med den 07.02.2021.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart