OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Karantæneforanstaltninger for ind- og hjemrejsende (18.05.2021)

Regler i Tyskland

Generelt gælder:

Personer, der indrejser til Tyskland fra udlandet til lands, til søs eller til luft og som inden for de seneste 10 dage før indrejsen, har opholdt sig i et område, som ved indrejsen gælder som risiko- eller højincidensområde iht. den tyske infektionsbeskyttelseslov (Infektionsschutzgesetz), er forpligtet til at begive sig i karantæne i 10 dage, direkte efter indrejsen til Tyskland. For personer, der har opholdt sig i et område med forekomst af bekymrende virusvarianter, såkaldt Virusvarianten-Gebiet, inden for de seneste 10 dage før indrejsen i Tyskland, gælder en karantæne på 14 dage. I karantænetiden er disse personer underlagt de ansvarlige kommunale sundhedsmyndigheders observation.

Der er dog nogle undtagelser fra karantæneforpligtelsen.

Yderligere oplysninger om karantæneforanstaltningerne af Bundesgesundheitsministerium kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af Bundesgesundheitsministerium, med de aktuelle karantæneregler.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/BAnz_AT_12.05.2021_V1.pdf

 

For arbejdstagere/ grænsependlere:

Iht. Coronavirus-indrejseforordningen, er pendlere med bopæl i Tyskland, som tvingende nødvendig og uopsættelig skal indrejse til et risikoområde for udførelsen af deres arbejde og som vender hjem til deres bopæl mindst en gang om ugen, samt grænsependlere der har bopæl i et risikoområde, som tvingende nødvendig og uopsættelig skal indrejse til Tyskland og som vender hjem til deres bopæl mindst en gang om ugen, undtaget fra karantæneforpligtelsen. Den tvingende nødvendighed samt overholdelsen af hensigtsmæssige beskyttelses- og hygiejnekoncepter skal attesteres af arbejdsgiveren.

Karantæneforanstaltningerne for ind-og hjemrejsende fra udlandet, gælder dermed ikke for grænsependlere, der dagligt / hver dag pendler til og fra arbejde over den dansk-tyske grænse, hvis disse personer ikke udviser relevante symptomer der tyder på en Covid-19 infektion.

De såkaldte ugependlere, som har bopæl i Tyskland og som opholder sig i Danmark for at udføre deres arbejde og som vender hjem mindst en gang om ugen samt ugependlere med bopæl i Danmark, som opholder sig i Tyskland for at udføre deres arbejde og som vender hjem til deres bopæl mindst en gang om ugen, er ligeledes undtaget fra karantæneforpligtelsen.

Nærmere informationer om karantænereglerne af Bundesgesundheitsministerium og undtagelserne fra denne forpligtelse kan findes ved at klikke på de linket under denne tekst. Man kommer direkte ind på hjemmesiden af Bundesgesundheitsministerium, hvor de aktuelle karantæneregler og undtagelser fra karantænepligten er fastholdt.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/BAnz_AT_12.05.2021_V1.pdf

For yderligere informationer om test- og dokumentationspligten, kan du klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores artikel om rejserestriktionerne på grund af Covid-19 på vores hjemmeside.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

 

Regler i Danmark

Generelt gælder:

For personer som indrejser i Danmark via lande- eller søgrænse, gælder en pligt til isolation i 10 dage efter indrejsen. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test, som tidligst foretages på fjerdedagen efter indrejsen. Isolationspligten gælder grundlæggende for alle indrejsende, hermed også for danske statsborgere. Personer der i forbindelse med indrejsen foretager en covid-19-test, som er negativ, er som udgangspunkt også omfattet af pligten til at begive sig i isolation i 10 dage.

I isolationstiden er det ikke tilladt at forlade isolationsstedet (f.eks. eget hjem eller et kommunalt isolationssted). Der er dog en del undtagelser fra isolationspligten for særlige persongrupper, samt formål der berettiger til en midlertidig afbrydelse af isolationen.

Derudover blev der indført en testpligt efter indrejse i Danmark. Indrejsende skal efter de nu gældende regler foretage en covid-19-test indenfor 24 timer efter indrejsen. Også her er der en del undtagelser fra reglen.

Færdigvaccinerede personer med bopæl i et EU- eller Schengenland er fra den 01.05.2021 undtaget fra test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark. Hvis disse personer dog indrejser fra et rødt land (se tekst om rejserestriktioner på denne hjemmeside), gælder test- og isolationspligten efter indrejsen i Danmark fortsat. For færdigvaccinerede personer gælder derudover, at vaccinationen skal være foretaget i et EU- eller Schengenland, at vaccinen skal være godkendt af EMA (Europæisk Lægemiddelagentur), at vaccinationsforløbet er afsluttet og at vaccinationsforløbet blev afsluttet mindst 14 dage inden indrejsen og højst 180 dage inden indrejsen og at personen ikke indrejser fra et rødt land, for at være undtaget fra test- og isolationspligten. Derudover skal færdigvaccinerede personer ved indrejsen til Danmark kunne fremvise dokumentation for vaccinationen, som indeholder, navn, fødselsdato, sygdommen, der er vaccineret imod, vaccinens navn, vaccinationsstatus og effektueringsdato, altså tidspunktet hvor første hhv. anden vaccination blev gennemført, for at være undtaget fra test- og isolationspligten. Denne undtagelsesregel kan også gælde for grænsependlere og ugependlere. For børn af færdigvaccinerede personer, som indrejser til Danmark sammen med deres forældre, kan der være særlige regler. For færdigvaccinerede personer kan der gælde andre regler iht. indrejsen til Danmark.

Personer med bopæl i udlandet, som allerede har overstået en Covid-19 infektion, er ikke omfattet af den almene test- og isolationspligt efter indrejsen i Danmark. Disse personer skal dog kunne fremvise en positiv Covid-19-test, som ved indrejsen skal være mindst 14 dage og højst 180 dage gammel, for at undgå test- og isolationspligten. Denne undtagelsesregel kan også være gældende for grænsependlere og ugependlere. For personer der allerede har overstået en infektion med Covid-19, kan der gælde andre regler ift. test- og isolationskravet efter indrejsen i Danmark.

De gældende indrejserestriktioner for rejser til Danmark og de deraf følgende testkrav samt den aktualiserede liste med anerkendelsesværdige indrejseformål, gælder stadigvæk uafhængigt af test- og isolationspligten. For yderligere informationer herom, klik på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på vores hjemmeside, med informationer om de aktuelle rejserestriktioner på grund af covid-19.

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelt/Rejserestriktioner.php

For personer der indrejser i Danmark med fly, kan der gælde andre regler og undtagelser. Informér dig venligst herom ved brug af kilderne der er angivet i det følgende eller kontakt de ansvarlige myndigheder i Danmark.

Ved at klikke linket under denne tekst, kommer du ind på de danske myndigheders hjemmeside, med informationer om indrejsen til Danmark med fly.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/personer-der-rejser-til-danmark-med-fly

Reglerne og de tilhørende undtagelser i forhold til test- og isolationspligten i Danmark, kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med reglerne for test- og isolationspligt efter indrejse i Danmark.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

 

For personer med bopæl i grænselandet (her Schleswig-Holstein):

Personer med bopæl i grænselandet (her Schleswig-Holstein), er siden den 14.05.2021 undtaget fra isolationskravet efter indrejsen i Danmark. Testpligten indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark er dog grundlæggende fortsat gældende, som kun kan undgås, hvis der ved indrejsen til Danmark foreligger en negativ covid-19-test, som ikke er ældre end 72 timer. Dette gælder dermed også for grænsependlere med bopæl i Schleswig-Holstein og ugependlere med bopæl i Schleswig-Holstein.

Personer, der udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsen i Danmark, er ligeledes undtaget fra testpligten indenfor 24 timer efter indrejsen.

Dette gælder både for danske og udenlandske statsborgere med bopæl i grænselandet (Schleswig-Holstein).

 

Grænsependlere med bopæl i Danmark og arbejde i Schleswig-Holstein:

Personer med bopæl i Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller tjenesteydelser i grænselandet (her Schleswig-Holstein), er ikke omfattet af pligten til at foretage en covid-19-test indenfor 24 timer efter ind- hhv. tilbagerejsen til Danmark, hvis disse personer kan forelægge en negativ covid-19-test ved indrejsen, som ikke er ældre end 72 timer.

Dette gælder dermed også for grænsependlere med bopæl i Danmark, som pendler til Schleswig-Holstein og som dagligt vender hjem til deres bopæl i Danmark, hvis de overholder det ovennævnte testkrav.

Personer med bopæl i Danmark, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller tjenesteydelser i grænselandet (her Schleswig-Holstein), er ikke omfattet af pligten til at begive sig i isolation i 10 dage, hvis disse personer kan forelægge en negativ covid-19-test ved indrejsen, der ikke er ældre end 72 timer.

Dette gælder dermed også for grænsependlere med bopæl i Danmark, som arbejder i Schleswig-Holstein og som vender hjem til deres bopæl i Danmark dagligt. Disse personer er ved ind- hhv. tilbagerejsen til Danmark ikke omfattet af isolationspligten, hvis de overholder de ovennævnte testkrav. Statsborgerskabet er ikke relevant i forhold til dette, dermed er danske statsborgere også omfattet af reglerne.

 

Grænsependlere med bopæl i Danmark og arbejde i en anden delstat end Schleswig-Holstein:

For grænsependlere med bopæl i Danmark, som pendler til en anden delstat i Tyskland end Schleswig-Holstein og som dagligt vender hjem til deres bopæl i Danmark, gælder som udgangspunkt, at disse er underlagt pligten til at foretage en covid-19-test indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark og pligten til at begive sig i isolation i 10 dage. Her er der dog en del undtagelser for særlige persongrupper, som bør undersøges fra sag til sag, da disse er afhængige af flere faktorer. Undersøg venligst på forhånd, om der i dit tilfælde gælder undtagelsesregler for test- og isolationspligten. Du kan kontakte de ansvarlige myndigheder i Danmark eller Regionskontor & Infocenter, for yderligere oplysninger.

 

Grænsependlere med bopæl i en anden delstat i Tyskland end Schleswig-Holstein:

Grænsependlere med bopæl i Tyskland (ikke Schleswig-Holstein), som pendler til Danmark for at udføre deres arbejde og som dagligt vender hjem til deres bopæl i Tyskland, er ikke omfattet af isolationspligten, i den tid hvor arbejdet udføres. Dette betragtes som midlertidig afbrydelse af isolationen, det vil sige, at pendlerne kun er undtaget fra isolationspligten mens de arbejder. Så snart arbejdet er afsluttet, skal pendlerne forlade Danmark på direkte vej og uden ugrundet ophold, for ikke at skulle begive sig i isolation. Dette gælder både for danske og udenlandske statsborgere med bopæl i andre delstater end Schleswig-Holstein. Personer der udrejser fra Danmark, senest 24 timer efter indrejsen i Danmark, er undtaget fra testpligten indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark. Dette gælder dermed også for grænsependlere med bopæl i andre delstater end Schleswig-Holstein.

 

Ugependlere generelt:

Generelt er ugependlere omfattet af test- og isolationspligten. Her er der dog også særlige regler og undtagelser. Ud over de nye regler ift. test- og isolationspligt efter indrejse i Danmark, blev der den 05.02.2021 vedtaget en ny lov om pligt til covid-19- test efter indrejsen i Danmark for tilrejsende arbejdskraft. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at sikre gennemførelsen af denne test for tilrejsende arbejdskraft. Dette testkrav skal også betragtes i sammenhæng med isolationspligten, da dette kan have betydning for isolationspligtens varighed.

 

Ugependlere med bopæl i Schleswig-Holstein:

Ugependlere med bopæl i Schleswig-Holstein, som pendler til Danmark, er i henhold til bekendtgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet af den 05.02.2021, undtaget fra testpligten for tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark. Disse ugependlere er ligeledes undtaget fra pligten til at foretage en covid-19-test indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark, hvis de kan forelægge dokumentation for en negativ PCR- eller antigenhurtigtest, der ved indrejsen ikke er ældre end 72 timer. Isolationspligten gælder siden den 14.05.2021 heller ikke mere for disse ugependlere, da de har bopæl i grænselandet (Schleswig-Holstein).

Reglerne for ugependlere med bopæl i Schleswig-Holstein gælder både for udenlandske og danske statsborgere.

 

Ugependlere med bopæl i andre delstater i Tyskland end Schleswig-Holstein:

Ugependlere, der pendler til Danmark fra andre delstater i Tyskland end Schleswig-Holstein, er både omfattet af testkravet for tilrejsende arbejdskraft efter indrejsen i Danmark og af pligten til at foretage en covid-19-test indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark. Samtidig er disse ugependlere også underlagt isolationspligten. En ugependler fra Tyskland (ikke Schleswig-Holstein) er dermed forpligtet til at blive testet op til 3 gange i forbindelse med sit ophold i Danmark. Første test skal gennemføres i henhold til reglerne for indrejsen til Danmark for personer med bopæl i Tyskland (ikke Schleswig-Holstein) og uden dansk statsborgerskab. Testen må her ikke være ældre end 48 timer ved indrejsen i Danmark. Anden test skal gennemføres i henhold til pligten til at foretage en covid-19-test indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark og tredje test skal gennemføres i henhold til testkravet for tilrejsende arbejdskraft, som skal PCR-testes tidligst 48 timer og senest 120 timer efter det tidspunkt hvor personen blev testet negativ inden indrejsen i Danmark. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at sikre gennemførelsen af den tredje test. Isolationspligten, som gælder fra indrejsetidspunktet for disse personer og som kun kan afbrydes midlertidigt, f.eks. for at udføre arbejdet eller foretage en covid-19-test, ender dog med den tredje test (PCR-test for tilrejsende arbejdskraft), så snart der foreligger et negativt testresultat.

Danske statsborgere, som er ugependlere med bopæl i Tyskland (ikke Schleswig-Holstein) og som pendler til Danmark, skal kun foretage 2 tests, da disse ikke er underlagt kravet om at dokumentere en negativ covid-19-test ved indrejsen i Danmark. Dermed er disse personer dog stadigvæk underlagt pligten til at foretage en test indenfor 24 timer efter indrejsen i Danmark og pligten til at foretage en PCR-test for tilrejsende arbejdskraft, som ved danske statsborgere dog er underlagt andre frister. Danske statsborgere, som er tilrejsende arbejdskraft, skal PCR-testes indenfor 3 dage efter påbegyndelsen af arbejdet i Danmark og ikke som ved udenlandske statsborgere tidligst 48 timer og senest 120 timer efter indrejsen. Isolationspligten, som også gælder for danske statsborgere fra indrejsetidspunktet og som kun kan afbrydes midlertidigt, f.eks. for udførelsen af arbejdet eller for gennemførelsen af en covid-19-test, ender dog med anden test (PCR-test for tilrejsende arbejdskraft), så snart der foreligger et negativt testresultat.

Personer, som har overstået en covid-19-infektion og som kan forelægge en positiv covid-19-test ved indrejsen i Danmark som mindst er 14 tage og højst 180 dage gammel, er undtaget fra testkravet for tilrejsende arbejdskraft. Dette gælder også for færdigvaccinerede personer, hvis vaccinationen er foretaget i et EU- eller Schengenland, vaccinen skal være godkendt af EMA (Europæisk Lægemiddelagentur), vaccinationsforløbet er afsluttet og vaccinationsforløbet blev afsluttet mindst 14 dage inden indrejsen og højst 180 dage før indrejsen. Derudover skal færdigvaccinerede personer ved indrejsen til Danmark kunne fremvise dokumentation for vaccinationen, som indeholder, navn, fødselsdato, sygdommen, der er vaccineret imod, vaccinens navn, vaccinationsstatus og effektueringsdato, altså tidspunktet hvor første hhv. anden vaccination blev gennemført.

Yderligere oplysninger kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på de danske myndigheders hjemmeside, med de aktuelle regler for test- og isolationspligten.

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

 

Lovgrundlaget for de her beskrevne regler kan findes ved at klikke på et af de følgende links under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden www.retsinformation.dk, med de tilsvarende retskilder.

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/905

Lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/157

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/904 

 

Oversigtstabeller over indrejserestriktioner, test- og isolationsforpligtelser online

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Danmark - DA

Indrejsesituationer og tabel - personer med bopæl i Schleswig-Holstein - DA

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart