OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Skolegang for grænsependlerbørn i Danmark

Grænsependlere har ret til alle skattemæssige og sociale fordele i arbejdslandet, som om de arbejdede i det pågældende land.

Dette følger af artikel 7, stk. 2, i forordning EF 492/2011.

EU-Domstolen har afsagt adskillige domme om denne artikel og har fastslået, at begrebet "skattemæssige og sociale fordele" skal fortolkes meget bredt.

Dette omfatter skolegang for grænsependlerbørn, hvis mindst en forælder arbejder i Danmark. Det omfatter også skolegang og de tilhørende statstilskud til anerkendte privatskoler.

I overensstemmelse med denne juridiske situation giver Kongeriget Danmark alle grænsependlerbørn ubegrænset adgang til skolesystemet.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00