OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Corona og Skat og social sikring (03.01.2022)

Beskatning ved hjemmearbejde

I henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland beskattes arbejdsindkomst som hovedregel i det land, hvor arbejdet udføres. Der gælder dog nogle få undtagelser for bestemte persongrupper.

Tiltagene i forbindelse med coronapandemien har både på dansk og tysk side ført til, at flere personer udfører hjemmearbejde.

Hjemmearbejdet fører til, at en del af lønnen skal beskattes i bopælslandet.

Det er i denne sammenhæng uden betydning, om myndighederne har beordret hjemmearbejdet eller om arbejdsgiveren har bestemt det. Hvis grænsependlere har været eller er berørt af hjemmearbejde, gælder dobbeltbeskatningsoverenskomstens almindelige regler i forhold til beskatning.

For arbejdstagere, som altid har arbejdet i to lande, foretages der ingen praktiske ændringer.

For beskatningen i det respektive land, er antallet af arbejdsdage afgørende.

Hvilken del af lønnen der beskattes i bopæls- hhv. arbejdslandet, afhænger af den andel af arbejdsdagene der blev udført i det respektive land. Her er den fysiske udførelse af arbejdet afgørende.

Antallet af faktiske arbejdsdage udgør grundlaget for beregningen. Syge- eller feriedage medregnes ikke. Syge- og feriedage tages således ud af beregningen på forhånd, og de øvrige dage, hvor der reelt er udøvet beskæftigelse, fordeles på arbejdslandet og bopælslandet.

Ikke mindst grundet den pandemibetingede udførelse af jobbet i hjemmearbejde opstår der hos mange lønmodtagere spørgsmålet om beskatningen af indtægten. Hertil kan du under "Beskatning – hjemmearbejde" finde en artikel, som er udarbejdet til netop dette emne og er afstemt med de tyske og danske skattemyndigheder.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte in på Skattestyrelsens hjemmeside, med en vejledning om beskatningen ved hjemmearbejde for privatansatte.

Privatansat grænsependler mellem Danmark og Tyskland

For offentligt ansatte kan der gælde andre regler ift. beskatningen ved hjemmearbejde. Informer dig venligst på forhånd, hvilke regler der er gældende for dig.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer du direkte in på Skattestyrelsens hjemmeside, med en vejledning om beskatningen ved hjemmearbejde for offentligt ansatte.

Offentligt ansat grænsependler

Den 15. marts bliver de digitale skatteoplysninger fra den danske skattemyndiged Skattestyrelsen tilgængelige. Fra denne dag kan man også angive sine skatteoplysninger online. Idet der pandemibetinget ikke kan afholdes et informationsarrangement, vil der blive offentliggjort informationsmateriale på www.pendlerinfo.org. Der arbejdes i øjeblikket ihærdigt på udarbejdelsen af materialet.

Samtidig tilbydes der grænsependlere fra Tyskland, at få en telefontid direkte hos skattemyndigheden. Regionskontoret & Infocenteret tildeler tiderne på telefonnummer 0045 74670501.

Vi håber på jeres forståelse.

 

Social sikring og hjemmearbejde

Udbetaling Danmark på dansk side og den tyske DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland ) har på deres hjemmesider offentliggjort, at hjemmearbejde under coronakrisen ikke vil medføre ændringer vedrørende den sociale sikring. Grænsependlere og deres arbejdsgivere skal dermed ikke frygte konsekvenser i forhold til den såkaldte 25% - regel vedrørende arbejde i bopælslandet.

https://www.borger.dk/danskere-i-udlandet/arbejde-i-udlandet/international-social-sikring 

https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/coronaav.html 

 

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00