OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Overførsel af køretøjer

Overførsel af køretøjer fra Tyskland til Danmark og fra Danmark til Tyskland udløser ofte et behov for vejledning. I det følgende beskrives de gældende regler. Der skal her skelnes mellem motorkøretøjer og køretøjer som f.eks. påhængsvogne eller campingvogne.

 

Motorkøretøjer

Køber afhenter motorkøretøjet

Hvis motorkøretøjet stadigvæk er registreret i ejerens navn, så er det den mest enkle metode at overføre motorkøretøjet på. Det er imidlertid forbundet med risici for sælger, hvorfor det må frarådes.

Dertil kommer i Danmark, at Motorstyrelsen skal underrettes om importen på forhånd, dvs. inden grænsen passeres med tyske nummerplader.

For yderligere information om im- og eksport af motorkøretøjer henvises til Motorstyrelsens hjemmeside, www.motorst.dk

Når motorkøretøjet modtages, bør man sikre sig, at man får udleveret alle foreskrevne dokumenter, som anført nedenfor, idet listen ikke er udtømmende:

  • Registreringsattest del I og II
  • CoC-dokument
  • Dokumentation for foretaget syn
  • Dokumentation for ejerforholdInformation om yderligere nødvendige dokumenter bedes indhentet hos de relevante registreringsmyndigheder

 

Er motorkøretøjet ikke indregistreret, skal der søges om prøvemærker (Überführungskennzeichen).

Et motorkøretøj på danske prøvemærker eller prøveskilte kan overføres til Tyskland. Køretøjer med danske prøvemærker eller faste prøveskilte må til gengæld ikke overføres fra Tyskland til Danmark. SKAT har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring for køretøjer på prøvemærker.

De danske nummerplader fås hos Motorstyrelsen, www.motorst.dk

 

Ved overførsel fra Tyskland til Danmark gælder det samme.

I Tyskland får man i den forbindelse udleveret tyske prøveplader (Überführungskennzeichen) på det respektive motorkontor (Zulassungsstelle). Der skal fremlægges dokumentation for gyldig ansvarsforsikring.

Bemærk: På de fleste tyske motorkontorer skal der aftales tid i forvejen, og Motorstyrelsen udsteder heller ikke nødvendigvis nummerpladerne med det samme. Disse formaliteter og betingelser skal afklares på forhånd med den respektive myndighed.

Der skal medbringes følgende, idet listen ikke er udtømmende:

 

  • Id-kort (Personalausweis)
  • Bekræftelse vedr. særlig ansvarsforsikring
  • Registreringsattest del I og del II
  • Dokumentation for foretaget syn
  • De gamle nummerplader, hvis endnu ikke afmeldt
  • Betalingsaftale for direkte debitering ifølge SEPA-ordningen for opkrævning af afgiften

Motorkontoret kan forlange, at motorkøretøjet fremvises fysisk med henblik på identificering.

På det tyske forbundsministerium for digital infrastruktur og transports hjemmeside, www.bmdv.bund.de, kan man finde en oversigt med eksempler på de enkelte nummerplader.

 

Påhængsvogne, bådtrailere, campingvogne

I Danmark ansvarsforsikres påhængsvogne til biler ikke, det er motorkøretøjets anhængertræk, der forsikres. I Tyskland forsikres anhængertrækket til gengæld ikke, idet hver enkelt påhængsvogn er ansvarsforsikret.

Hovedreglen er som følger: En dansk indregistreret påhængsvogn må ikke påhægtes et tysk motorkøretøj, og en tysk indregistreret påhængsvogn må ikke påhægtes et dansk indregistreret motorkøretøj.

En påhængsvogn, der ikke er indregistreret, må generelt slet ikke påhægtes.

En sådan påhængsvogn kan således kun transporteres på påhængsvogn eller lastbil.

 

Fjernindregistrering

Der er tale om såkaldt fjernindregistrering, hvis man køber et køretøj i Danmark, forhandleren udleverer papirerne, man indregistrerer køretøjet med papirerne i Tyskland, tager nummerpladerne med til Danmark og monterer dem på køretøjet og overfører motorkøretøjet til Tyskland. Det tilbyder mange bilforhandlere kunder fra Tyskland, som køber en ny bil i Danmark.
Land Schleswig-Holstein vurderer her, at der er tale om en ulovlig form for indregistrering. Tyske motorkontorer må ikke indregistrere køretøjer, der befinder sig på dansk territorium. Indregistrering af et køretøj er en offentlig myndighedshandling, som enhver stat kun må udføre på sit eget territorium.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00