OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Antallet af grænsependlere er faldet lidt


24.03.2022


Regionskontor & Infocenter har siden 2007 indsamlet grænsependlertal. Grundet skift i dataindsamlingsmetoden anvendes der siden 2016 et andet kildegrundlag.

I Danmark er der gjort brug af databasen jobindsats.dk og på tysk side er der brugt data fra Bundesagentur für Arbeit.

På grund af den fra 2016 anvendte opgørelses- og analysemetode er det ikke muligt at foretage direkte sammenligning med de foregående år.

Bortset fra tyske statsborgere er der i den foreliggende analyse ikke medtaget danske eller øvrige statsborgere, der bor i Tyskland.

Pendlere fra Danmark til Tyskland

I Tyskland var der pr. 30.6.2021 registreret 573 ansatte omfattet af en social sikringsordning med dansk bopæl.

Heraf arbejder alene 408 i Schleswig-Holstein. I Stadt Flensburg udgjorde tallet 136, i Kreis Schleswig-Flensburg 161 og i Kreis Nordfriesland 76.

Tjenestemandsansatte eller personer i et tjenestemandslignende ansættelsesforhold samt selvstændige/freelancere er ikke indeholdt i disse tal.

Pendlere fra Tyskland til Danmark

I Danmark blev der i perioden 01.01.2021-31.12.2021 registreret 12.209 arbejdstagere, som er tyske statsborgere og samtidig ikke bor i Danmark.

Heraf tegner Region Syddanmark sig for 7.325 arbejdstagere, hvor 2.726 var registreret i Aabenraa Kommune, 1.501 i Sønderborg Kommune, 700 i Tønder Kommune og 446 i Haderslev Kommune.

Derudover blev der i 2021 registreret 1.234 tyske virksomheder i Danmark, som udførte tjenesteydelser og involverede 4.472 arbejdstagere.

Det er desværre ikke muligt at sætte tal på den gruppe af danske statsborgere, der bor syd for grænsen og som i et ikke uvæsentligt omfang arbejder i Danmark, hvorfor de ikke er medtaget i opgørelsen. Man kan gå ud fra et væsentligt højere grænsependlertal.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00