OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Den danske knivlov

I forhold til Tyskland har Danmark en meget striks knivlov.

I § 1 hedder det: Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Normalt kræver det politiets tilladelse at erhverve, besidde, bære eller anvende knive med en klinge over 12 cm. Til anerkendelsesværdige formål iht. §1 må man dog erhverve, besidde, bære elle anvende knive over 12 cm.

Som udgangspunkt i ovennævnte frarådes alle at have kniv i lommen eller bilen til eventuelt brug, hverken en lille Schweizerkniv, et multitool, en håndværkerkniv eller hvad som helst der kunne fortolkes som kniv, hvis man ikke er på direkte vej til et anerkendelsesværdigt formål.

Anerkendelsesværdige formål kunne f.eks. være uden at der ydes garanti eller at optællingen er fyldestgørende: Jagt, fiskeri, arbejde, camping, friluftsliv, vandretur mfl.

Der anbefales, at man ikke stopper på vejen frem til og tilbage fra det anerkendelsesværdige formål for f.eks. at tage på restaurant, i en butik eller andre steder, men begiver sig direkte til og fra formålet.

Ved overtrædelser af loven bliver man straffet med bøde, fængsel op til 4 måneder eller, under skærpende omstændigheder, fængsel i op til 2 år.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00