OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Løsvikar

Løsvikar er en ansættelsesform, man ikke kender i Tyskland og som rent juridisk ikke er mulig her. Udtrykket „løsvikar“ kunne bedst oversættes med ordet ”Tagelöhner”, selvom dette ord ikke længere er i brug.

Løsvikaren som arbejdsform

Der er tale om en arbejdskontrakt uden en fast aftalt arbejdstid. Hvis arbejdsgiveren har vakancer, tilkaldes der en løsvikar, som kun vil være beskæftiget i denne periode.

Denne beskæftigelsesform bliver ofte brugt i børnehaver og skoler for at sikre, at der er vikarer i tilfælde af sygdomsramte medarbejdere.

Da der ikke er aftalt et fast antal arbejdstimer, yder Udbetaling Danmark ikke social sikring i Danmark. Kun hvis arbejdstiden efterfølgende kan opgøres uden tvivl, kan den sociale sikring tildeles med tilbagevirkende kraft af Udbetaling Danmark. Dette accepteres dog som regel ikke af den tyske sygekasse. Et varierende antal arbejdstimer ville medføre, at man hele tiden skifter mellem den sociale sikring i Danmark og i Tyskland, hvilket ville være ensbetydende med en stor administrativ byrde.

For at være omfattet af social sikring i Danmark, skal der aftales og udføres lønnet arbejde i 9 timer om ugen, 18 timer i 2 uger eller 39 timer om måneden.
Hvis den ikke er omfattet af den sociale sikring i Danmark, vil indtægten fra denne beskæftigelse dog under alle omstændigheder have indvirkning på den sociale sikring i Tyskland, hvilket bør i det konkrete tilfælde.

Eksempel: I værste fald medfører indtægterne tabet af familieforsikringen ift. sygesikringen, ved samtidig pligt til at tegne en frivillig lovpligtig sygeforsikring i Tyskland.
Særligt problematisk bliver dette, hvis der samtidig udøves beskæftigelse i Tyskland.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00