OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Danskundervisning for grænsependlere

I Danmark har udlændinge, der tilflytter, ved lov krav på danskundervisning fra kommunen.

Denne lov ligestiller desuden grænsependlere med disse personer. Grænsependlere har dermed også krav på at deltage i kommunens danskundervisning på samme vilkår, som denne tilflyttere.

Forudsætninger

  • man skal enten være grænsependler som arbejdstager eller
  • være grænsependler som selvstændig erhvervsdrivende 

Reglerne findes i „Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.”.

Ens status som grænsependler skal kunne dokumenteres. Det kan for eksempel ske ved fremvisning af skattekort.

Den ansvarlige kommune

  • Den ansvarlige kommune for arbejdstagere er den kommune, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende. Dette er som udgangspunkt den kommune, der står på det særlige sundhedskort.
  • Den ansvarlige kommune for selvstændige er den kommune, hvor det selvstændige erhverv udøves. 
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00