OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Arbejdsulykkeforsikring

Alle arbejdstagere er lovpligtigt ulykkesforsikret i en tysk "Berufsgenossenschaft", som er en myndighed og en del af det tyske socialforsikringssystem.
Denne lovpligtige ulykkesforsikring dækker følger af arbejdsulykker, erhvervssygdomme, sundhedsrisici der skyldes arbejdsforholdene på arbejdspladsen og uheld på vejen til og fra arbejde.
Arbejdsgivere i Tyskland er delvis forpligtet til at anmelde et arbejdsuheld.
De tyske "Berufsgenossenschaften" ejer også egne klinikker og rehabilitationscentre med speciallæger for arbejdsmedicin.
Ved alle arbejdsulykker skal man først henvende sig til en speciel læge, som kaldes "Durchgangsarzt" ("tillidslæge"), som dokumenterer, at der er tale om en arbejdsulykke. Det er vigtigt, at man angiver, at der er tale om følgerne af en arbejdsulykke eller måske en erhvervssygdom, ved alle behandlinger.

Den lovpligtige ulykkesforsikring har følgende forpligtigelser:

• undgå arbejdsuheld gennem bl.a. informationer, uddannelser og kontrol
• udarbejdelse af forskrifter for at undgå arbejdsuheld
• ydelse af diverse erstatninger og andre ydelser, f.eks. for genoptræning ved ulykkestilfælde og erhvervssygdomme
• betaling af medicinsk behandling pga. arbejdsulykke eller erhvervssygdomme
• betaling af pensioner ved arbejdsulykke eller erhvervssygdomme (Unfallrente)

De tyske "Berufsgenossenschaften" er afgørende, tilsynsførende myndigheder og samtidig forsikringer. Der kan klages over afgørelsen af en "Berufsgenossenschaft".

Arbejdsulykkesforsikringer for grænsependlere

Grænsependlere fra Tyskland

Disse grænsependlere skal sikre sig, at arbejdsgiveren har anmeldt ulykken eller at lægen/ tandlægen har anmeldt erhvervssygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Derfor er det en fordel, at første behandling i forbindelse med en arbejdsulykke foregår hos en dansk læge, da lægen melder arbejdsulykken direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Samtidig er det en god idé at henvende sig til fagforeningen og informere kommunen ift. sygedagpengeforløbet om, at der er tale om en arbejdsulykke samt informere alle behandlende læger om dette.
Ved videre behandling i Tyskland bliver sagsbehandlingen varetaget af „Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse – BG ETEM".
„Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse – BG ETEM" yder alle naturalydelser for tyske pendlere, der arbejder i Danmark, som om de var forsikret hos dem. Ydelsen af naturalydelserne fungerer lignende som ved sygesikringen.
Kontantydelser (pension, erstatning, godtgørelse) bliver ikke ydet af "BG ETEM", da disse altid ydes af arbejdslandet/forsikringslandet, i dette tilfælde Danmark.
"BG-ETEM" fungerer også som tysk kontaktmyndighed for arbejdsulykkesforsikringen på vegne af DVUA-Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung Ausland", som er en delmyndighed under DGUV, Deutsche gesetzliche Unfallversicherung.

Grænsependlere fra Danmark

Danske pendlere anbefales, først at henvende sig til læge i Tyskland og give udtryk for, at det var en arbejdsskade. Derudover anbefales det, at disse pendlere henvende sig til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og anmelder arbejdsskaden.

Yderligere informationer kan findes ved at klikke på et af de følgende links.

Du kommer direkte ind på hjemmesiden af DGUV med yderligere informationer om arbejdsulykkeforsikringen i Tyskland.

www.dguv.de

Du kommer direkte ind på hjemmesiden af AES med yderligere informationer om arbejdsulykkeforsikringen i Danmark.

www.aes.dk

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00