OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Social sikring for kunstnere

Künstlersozialkasse (KSK) er et område under ulykkesforsikringen Unfallversicherung Bund und Bahn. Den sikrer ved gennemførelsen af den tyske lov om social sikring for kunstnere og journalister (Künstlersozialversicherungsgesetz – KSVG), at selvstændige kunstnere og journalister opnår en lignende dækning under den lovpligtige sociale sikring som arbejdstagere. Den er ikke som sådan en social sikringsinstitution, men koordinerer indbetalingen af bidrag på sine medlemmers vegne til en sygesikring efter eget valg og til den lovpligtige pensions- og plejeforsikring. Kunstnere og journalister, der driver selvstændig virksomhed, har ret til alle lovbestemte ydelser. De skal dog kun betale halvdelen af det respektive bidrag af egen lomme, mens KSK betaler den resterende del via et tilskud fra den tyske stat samt socialafgifter fra virksomheder, der profiterer af kunst og journalistik. Månedsbidragets højde for den enkelte kunstners/journalists vedkommende, afhænger af højden af arbejdsindkomstens størrelse. Hvis den ikke ligger over en minimumsgrænse, kan man som hovedregel ikke benytte sig af KSK (nystartede inden for branchen undtaget).

KSK undersøger, om en ansøger opfylder lovens forudsætninger for at være bidragspligtig, som kunstner (inden for musik, scenisk eller bildende kunst, herunder design) eller som journalist, der driver selvstændig virksomhed. Den beregner bidragsandelene for sine medlemmer, opkræver dem og sender så de fulde bidrag videre til de respektive pensions-, syge- og plejeforsikringsinstitutioner.

Den tyske stat støtter kunstnere og journalister, der driver selvstændig virksomhed, i form af den sociale sikring for kunstnere.

Forudsætninger for at opnå sikring under KSK

I henhold til § 1, Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) er det en forudsætning for at være bidragspligtig, at der udøves kunstnerisk eller journalistisk virksomhed på et professionelt plan, og at det ikke kun forekommer midlertidigt.

En kunstner er enhver, der skaber, praktiserer eller underviser i musik, scenekunst eller billedkunst. En publicist er enhver, der arbejder som forfatter, journalist eller som arbejder på lignende måde som en forfatter eller journalist. Hvis man underviser i journalistik, er man ligeledes omfattet af KSVG. Den kunstneriske eller journalistiske virksomhed skal udøves som selvstændig virksomhed og erhvervsmæssigt.

Erhvervsmæssigt skal forstås som enhver form bæredygtigt, permanent gøremål til at generere.

Den kunstneriske eller journalistiske virksomhed kan kun betragtes som selvstændig virksomhed, hvis der ikke er tale om lønnet beskæftigelse som led i et ansættelsesforhold.
Disse bestemmelser omfatter en række detailregler, som skal overholdes, f.eks. grænser for minimumsindkomst og undtagelser herfor. Alle, som eventuelt kan være bidragspligtig i forhold til KSK, skal afklare med KSK, hvilke regler der er gældende i det konkrete tilfælde.

Virksomhedsejere, der driver en af følgende former for virksomhed, er forpligtet til at betale socialafgift til kunstnere (Künstlersozialabgaben):

  1. Bog-, presse- og andre forlag, pressebureauer (inklusive billedtjenester)
  2. Teatre (undtagen biografer), orkestre, kor og sammenlignelig virksomhed; Forudsætningen er, at deres formål primært er rettet mod offentlig opførelse eller præsentation af kunstneriske eller journalistiske værker eller ydelser; stk. 2 berøres ikke heraf
  3. Teater-, koncert- og gæstespilsagenturvirksomhed samt anden virksomhed, hvis primære formål er rettet mod at sørge for offentlig opførelse eller præsentation af kunstneriske eller journalistiske værker eller ydelser; stk. 2 berøres ikke heraf,
  4. Radio, tv,
  5. Produktion af indspillede billed- og lydbærere (eksklusiv ren duplikering),
  6. Gallerier, kunsthandel,
  7. Reklame- eller pr-virksomhed for tredjemand,
  8. Varieté- og cirkusvirksomhed, museer,
  9. Uddannelses- og videreuddannelsesinstitutioner for kunstnerisk eller journalistisk virksomhed.

Virksomhedsejere, der driver reklame- eller pr-virksomhed i deres egen virksomheds øjemed og i den forbindelse ikke kun lejlighedsvist tildeler kunstnere eller journalister, der driver selvstændig virksomhed, opgaver, er også forpligtet til at betale socialafgift til kunstnere.

Endvidere er virksomhedsejere, der ikke kun lejlighedsvist tildeler kunstnere eller journalister, der driver selvstændig virksomhed, opgaver med henblik på at benytte deres værker eller ydelser i deres virksomheds øjemed, forpligtet til at betale socialafgift til kunstnere, hvis der i denne forbindelse skal genereres indtægter.

Der er dog også fastsat minimumsgrænser for hvor ofte og op til hvilke beløb kunstnernes og andres ydelser bliver lagt til grund i henhold til KSVG.

I tvivlstilfælde bør forholdene altid søges afklaret med KSK.

Ved at klikke på linket under denne tekst kommer man direkte ind på hjemmesiden af Künstlersozialkasse.

www.kuenstlersozialkasse.de

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00