OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Grænseoverskridende inddrivelse af bøder

Her følger en oversigt over emnet grænseoverskridende bøder. Oversigten kan under ingen omstændigheder erstatte en individuel juridisk rådgivning.

Her i regionen rejses der ofte spørgsmål om overtrædelser af færdselsloven i nabolandet. Svarene på disse spørgsmål er lige så forskellige som dem, der besvarer dem. Nogle siger, at der overhovedet ikke sker noget, mens andre advarer mod horrible beløb, der skal betales. For at belyse sagen, følger her et par svar på hyppigt stillede spørgsmål.

En grænseoverskridende fastlæggelse af køretøjsejeren er mulig på grund af EU-direktivet 2011/82, hvorigennem medlemslandene kan få adgang til andre medlemslandes trafikregistre.

Dette er dog kun muligt for sikkerhedsrelaterede trafikforseelser som:

  • hastighedsovertrædelser
  • manglende brug af sikkerhedssele
  • fremkørsel mod rødt lyssignal
  • spirituskørsel
  • manglende brug af styrthjelm
  • ulovlig brug af kørebane
  • ulovlig brug af mobiltelefon eller anden kommunikationsanordning 

Parkeringsafgifter som ofte udstedes i grænseregionen er ikke omfattet af direktivet. Dette behandles eksplicit nedenfor.

Ud fra køretøjsejerens identifikation kan den udenlandske myndighed udstede bøden til borgeren. Borgeren skal nu undersøge, om han betaler bøden, eller om han har indsigelser mod bødeforlægget. En bøde, pålagt af en offentlig myndighed, vil som udgangspunkt ikke give anledning til indvendinger. Hvis borgeren gør det, skal borgeren gøre indsigelse mod bøden i udstedelseslandet; en meddelelse om bøden skal indeholde instrukser om klagemuligheder.

Kan bødeforlæg fra udlandet fuldbyrdes i eget land?

Bøder kan fuldbyrdes i henhold til EU-rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse af bøder og sanktioner

Ved fuldbyrdelsen af bøder inden for rammerne af EU´s rammeafgørelse er der en minimumsgrænse på 70 €. Alle trafikforseelser under denne grænse vil ikke blive håndhævet ud over nationale grænser. Det skal dog bemærkes, at denne grænse også omfatter omkostningerne ved proceduren. Det betyder, at selvom en lovovertrædelse kun straffes med 50€, men der opstår yderligere omkostninger, så tages disse også i betragtning og kan i sidste ende føre til en fuldbyrdelse i hjemlandet.

Kompetence i Tyskland

Udenlandske bøder udstedt af offentlige myndigheder kan kun fuldbyrdes af "Bundesamt für Justiz". Udenlandske myndigheder skal først sende bødeforlægget til "Bundesamt für Justiz", som derefter behandler og håndhæver bødeforlægget.

Kompetence i Danmark

I Danmark er det Gældsstyrelsen, der har ansvaret for håndhævelsen.

Betingelser for fuldbyrdelse af bødeforlæg (kun eksempler!)

Der er knyttet høje retsstatslige betingelser til fuldbyrdelsen. Bødeforlægget skal være på et sprog, som modtageren kan forventes at forstå, hvilket betyder at en dansk bøde, som sendes til Tyskland, skal være på tysk og en tysk bøde, der sendes til Danmark, er på dansk.

Den sigtede skal være blevet hørt i en skriftlig procedure (hvilket næsten altid er tilfældet med bøder) og have mulighed for at anfægte bøden for en domstol, der også har kompetence i straffesager. Endvidere skal overtrædelsen også være en strafbar overtrædelse i fuldbyrdelseslandet. Bøden skal være på mindst €70, inklusive alle gebyrer.

Fuldbyrdelsesprocedure

Den myndighed, der ønsker at fuldbyrde, skal sende en formular med forlægget til den kompetente myndighed i sit eget land og ansøge om fuldbyrdelse. Myndigheden videresender så ansøgningen til den kompetente myndighed i nabolandet. Her kontrolleres atter, om bødeforlægget opfylder bestemmelserne. Hvis ja, så fuldbyrdes det. Den pågældende borger har yderligere indsigelsesmuligheder, men som regel ikke længere mht. sagen. Når bøden er fuldbyrdet, forbliver den hos fuldbyrdelsesstaten.

Det skal siges, at proceduren sjældent anvendes, sandsynligvis af sidstnævnte grund. 

Bare ignorere bøder?

Det er ikke tilrådeligt at se bort fra eller ignorere et udenlandsk bødeforlæg. Selvom det ikke kan håndhæves i bopælslandet, kan det håndhæves næste gang borgeren besøger udstillerens land og det kan få uoverskuelige konsekvenser. Nogle lande har muligheden for at konfiskere køretøjer, herunder Danmark.

Oplysninger vedr. parkeringsbøder

Ifølge EU-direktivet 2011/82 er det ikke muligt at identificere køretøjsejere for grænseoverskridende parkeringsovertrædelser.

Her kan det ske at myndigheder bruger private inkassofirmaer. De har mulighed for at identificere køretøjets ejer. Hvis man som borger modtager post fra et inkassobureau, bør man straks søge juridisk rådgivning. Myndighederne skal følge ovenstående procedure i henhold til direktivet.

Private parkeringsbøder

Hvis man parkerer på en privat parkeringsplads og derfor er idømt en kontraktlig straf uanset navn, skal man løse dette problem civilretligt  og bør søge om juridisk rådgivning fra forbrugerrådet, bilklubber eller andre juridiske rådgivere. Danmark har ikke vedtaget den europæiske forordning om gensidig håndhævelse i civil- og handelssager, så derfor er grænseoverskridende håndhævelse i dette tilfælde ikke bare muligt.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00