OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Pedelec, speed pedelec og elcykler

I henhold til § 1, stk. 3 i den tyske færdselslov er en pedelec ikke et motorkøretøj og således sidestillet med cyklen. Pedelecs er udstyret med en motor, der højst må afgive en effekt på 250 watt, som slår fra ved en hastighed på 25 km/t. Starthjælp op til 6 km/t, der fungerer uden at der trædes i pedalerne, er tilladt. I Tyskland er denne form for cykler med el-motor langt den mest populære.

Det forholder sig anderledes med en speed pedelec, som retligt set er en tohjulet knallert. Motoren må afgive en effekt op til 4000 watt og slår fra ved 45 km/t. Dette gælder for elcykler udstyret med gashåndtag, og som også kører uden fysisk hjælp, og for speed pedelecs, der som en pedelec kun kører med motorhjælp og 'menneskelig' pedalkraft samtidig, dog op til 45 km/t.

De vigtigste regler er som følger:

  • For førere af disse tohjulede knallerter et det påbudt at bruge hjelm, idet hjelmtypen ikke er fastlagt. En cykelhjelm er nok. En egen hjelmkategori er på vej på markedet.
  • Køretøjerne er typegodkendte, hvorfor de heller ikke, som f.eks. en cykel, må bygges om, og de er godkendt af forbundsmotorkontoret (Kraftfahrtbundesamt).
  • Køretøjerne skal være udstyret med en forsikringsplade.
  • De må ikke benytte cykelstier.
  • Føreren skal mindst være 16 år og have et AM-kørekort.
  • Der må ikke tilkobles anhængere.
  • Der skal altid køres med lys.

Elcyklen er den tredje kategori inden for denne køretøjstype og kan sammenlignes med en elscooter. Også her kræves der forsikringsplade, typegodkendelse og mindst et knallertkørekort for at køre med den. Motoren er begrænset til en effekt på 1000 watt og skal slå fra ved 25 km/t. Denne køretøjstype kan dog også køres med et gasdrejehåndtag uden at træde i pedalerne (op til 25 km/t). Der er tale om en elscooter.

Generelt: I vid udstrækning benyttes betegnelsen elcykel for alle ovennævnte køretøjer.

Der kan findes yderligere information på ADFC' hjemmeside www.adfc.de 

eller på Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastrukturs hjemmeside www.bmvi.de 

Grænseoverskridende brug af elcykler

Ifølge Landespolizeiamt Schleswig-Holstein må danske speed pedelec-førere køre i Tyskland, hvis de opfylder de tyske bestemmeler i øvrigt, selv om de ikke har forsikringsplade på, hvis de medbringer præmiekvitteringen, som de også skal i Danmark. De tyske færdselsregler skal overholdes (jf. ovenstående).

Ifølge Sønderjyllands Politi må tyske speed pedelec-førere køre i Danmark, forsikringspladen anerkendes. Da de øvrige tyske krav er strengere end de danske, er der ingen begrænsninger i øvrigt, og de danske regler skal overholdes (jf. ovenstående).

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00