OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Efterløn og tidlig pension

Efterløn er et tilbud, der retter sig mod personer fra 60 til 65 år, som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før de når folkepensionsalderen.

Denne ordning gælder for alle, der har nået den alder, der er fastsat for deres fødselsårgang.

For at kunne modtage efterløn, skal man som hovedregel opfylde følgende:

  • Være medlem af en a-kasse.
  • Skal være fyldt 60 år hvis man er født før 01.01.1954. Alderen stiger gradvis indtil man skal være fyldt 65 år, hvis man er født 01.01.1963 eller senere.Skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest have startet betalingerne på ens 30 års fødselsdag.
  • Skal have ret til dagpenge, når man går på efterløn. Det betyder, at man bl.a. skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 
  • Skal opfylde indkomstkravet.
  • Må ikke modtage social pension.
  • Må ikke være i fleksjob.

Efterlønsmodtagere må også arbejde, der modregnes dog time for time.

Man selv eller ens pensionsselskab el.lign. skal have indberettet værdien af ens pensioner til a-kassen.
Man skal bo i Danmark, Færøerne, Grønland, i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz.

Efterlønsbeviset udstedes af a-kassen, hvis man opfylder betingelserne for at få efterløn.

Udbetaling af folkepension før folkepensionsalderen er opnået

I Danmark er det ikke muligt at få folkepension før folkepensionsalderen er opnået. Det samme gælder ATP (Arbejdsmarkeds Tillægspension).

Udbetaling af arbejdsmarkedspensioner før folkepensionsalderen er opnået
Udbetaling af arbejdsmarkedspensioner må som udgangspunkt tidligst begynde 3 år før folkepensionsalderen. Der udbetales en reduceret pension, hvis udbetalingen starter tidligere. Der tilbydes vejledning af pensionskasserne. Der kan godt gælde andre regler for ældre pensionsordninger.

Efterløn for grænsependlere

Bopæl i Tyskland
For de fleste grænsependlere spiller efterlønsordningen ingen rolle. Det kan dog være relevant for borgere, der har arbejdet meget længe i Danmark og især borgere, der flytter fra Danmark til Tyskland.

Princip:
Hvis man ved overgangen til efterløn opfylder de almene betingelser og man overgår direkte fra et dansk arbejdsforhold til efterløn er det ikke til hinder, at man bor i Tyskland.

Problem:
Hvis grænsependleren bliver arbejdsløs eller starter job i Tyskland før overgangen til efterløn, opfylder han ikke betingelsen at være medlem af en dansk a-kasse. Han taber retten til efterløn. Den danske a-kasse behøver ikke at medregne tysk forsikringstid iht. sammenlægningsprincippet (artikel 6) af forordningen, fordi efterløn går under artikel 66 i forordningen 883/2004.

Bopæl i Danmark
Hvis en borger i Danmark arbejdede skiftevis i Danmark og Tyskland, kan forsikringsperioder fra Tyskland medregnes, hvis man omgående bliver medlem af en a-kasse og efterbetaler efterlønsbidrag for forsikringstiderne i Tyskland. Reglerne er komplicerede og det kræver vejledning fra a-kassen.

Udbetaling af arbejdsmarkedspension før opnåelse af folkepensionsalderen
Disse pensioner gælder som private pensioner. De afhænger ikke af bopælen. De medfører ikke social sikring. Er modtageren social sikret i Tyskland, skal han betale det fulde bidrag til sygesikring og plejeforsikring. Pensionen gælder som ”Betriebsrente” og bliver dermed pålagt den fulde sats. Derudover skal der afklares med skattemyndighederne, hvilket land der må beskatte udbetalingen.

Yderligere informationer findes under

www.borger.dk

www.pensionsinfo.dk

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00