OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Ændring af data i Tyskland ved bopæl i Danmark

 Hvis du bor i Danmark og arbejder i Tyskland, skal du selv informere de forskellige myndigheder og parter ved skift af adresse, navn eller lignende. I Tyskland findes der nemlig ikke et centralt personregister som i Danmark, og de tyske myndigheder får ikke automatisk informationer omkring dataændringer af myndighederne i Danmark.

Du bør derfor eksempelvis informere følgende omkring dataændringer:

  • Arbejdsgiver i Tyskland
  • Sygekasse (Krankenkasse)
  • Deutsche Rentenversicherung
  • De tyske skattemyndigheder (Finanzamt)
  • Din bank i Tyskland
  • Familienkasse
  • Børnehave/skole i Tyskland
  • Private forsikringer
  • Andre myndigheder
  • Andre forretningspartnere e.l.

De forskellige myndigheder og parter kan eventuelt kræve en officiel attest som dokumentation for den nye adresse, navneændring e.l. For at dokumentere adresseskift kan du normalt bruge den såkaldte bopælsattest, som du kan bestille i Borgerservice eller digitalt på www.borger.dk under „bestil bopælsattest“. For at dokumentere en navneændring kan der f.eks. fremvises vielsesattest, attest på navneændring eller personattest, som enten kan bestilles digitalt via www.borger.dk eller ved henvendelse på kirkekontoret i dit sogn, hhv. ved henvendelse til Borgerservice, hvis du bor eller er født i Sønderjylland.

Pensionister med bopæl i Danmark, som modtager pension fra Tyskland skal informere ”Deutsche Rentenversicherung” omkring adresseændring, navneændring e.l. Det gør du ved at skrive direkte til ”Rentenservice der Deutschen Post”. På mange hovedposthuse i Tyskland kan der findes de passende blanketter til fri benyttelse. Blanketten kan også downloades på www.rentenservice.com og sendes underskrevet til ”Rentenservice”, eller du kan direkte registrere din nye adresse under www.rentenservice.com. ”Rentenservice” videregiver derefter automatisk dataændringerne til "die Deutsche Rentenversicherung”.

Endvidere er det muligt at bestille en såkaldt ”Nachsendeauftrag” (Eftersendelse) hos Deutsche Post, således at posten, som er adresseret til den gamle adresse, automatisk sendes til den nye adresse. En ”Nachsendeauftrag” kan bestilles i et posthus i Tyskland eller online på https://www.deutschepost.de/de/n/nachsendeservice.html.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00