OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Statsborgerskab

Regionskontor & Infocenter har gentagne gange fået forelagt spørgsmål om statsborgerskab. For borgere bosiddende i udlandet er hjemlandets ambassade generelt det rette sted at henvende sig med spørgsmål vedrørende statsborgerskab.

På grund af de særlige forhold, der gør sig gældende i grænselandet, beskrives her de mulige spørgsmål vedrørende statsborgerskab, der kan rejse sig.

Det er muligt for EU-borgere i Danmark og Tyskland at have dobbelt statsborgerskab.

Tysk statsborgerskab

Tyske statsborgere i Danmark
Tyske statsborgere i Danmark skal generelt henvende sig til ambassaden i København, hvis det f.eks. drejer sig om statsborgerskab for et barn født i Danmark med tyske forældre. Bemærk: Det er vigtigt at få det gjort umiddelbart efter fødslen, da børn af tyske forældre i udlandet ikke altid automatisk får tysk statsborgerskab, hvis forældrene ligeledes er født i udlandet efter den 31.12.1999.

Tidligere tyske statsborgere i Danmark
Nogle tyskere i Danmark har på et tidspunkt opgivet deres tyske statsborgerskab for at kunne få dansk statsborgerskab. Hvis man nu ønsker at få det tilbage, efter at det er blevet muligt at have dobbelt statsborgerskab, skal man rette henvendelse til den tyske myndighed på området Bundesverwaltungsamt.

Danske statsborgere i Tyskland, der ønsker at erhverve tysk statsborgerskab
Danskere har mulighed for at erhverve tysk statsborgerskab efter et vist antal år i Tyskland, og hvis andre betingelser er opfyldt. Her skal man henvende sig til udlændingemyndigheden der, hvor man bor.

Man kan finde yderligere information om de tyske indfødsretsregler på

 

Dansk statsborgerskab

Danske statsborgere i Tyskland
Børn født efter den 01.07.2014, hvor faderen, moderen eller medmødre er danske statsborgere, får automatisk dansk statsborgerskab. Det anbefales alligevel at sørge for at få dokumentationen på plads umiddelbart efter fødslen og ansøge om et pas til barnet, hvis der måtte være behov for det. (Ved passage af grænser i EU skal barnet have et pas). Man kan få yderligere information på den danske ambassade eller generalkonsulatet i Flensburg.

Tidligere danske statsborgere i Tyskland
Tidligere danske statsborgere, der ønsker at generhverve deres danske statsborgerskab, skal opfylde en række betingelser. Her skal man henvende sig til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Særlige forhold for det danske mindretal
Medlemmer af det danske mindretal i Schleswig-Holstein kan erhverve dansk statsborgerskab på lempeligere betingelser. Dette sorterer under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Tyske statsborgere i Danmark, der ønsker at erhverve dansk statsborgerskab
Hvis man bor i Danmark og ønsker dansk statsborgerskab, skal man henvende sig til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Her kan man få mere at vide om betingelserne og indgive sin ansøgning.

 

www.uim.dk

www.bundesverwaltungsamt.de

www.bmi.bund.de

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00