OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Skolegang for grænsependlerbørn i Tyskland

 

 

Grænsependlere har ret til alle skattemæssige og sociale fordele i arbejdslandet, som om de arbejdede i det pågældende land.

Dette følger af artikel 7, stk. 2, i forordning EF 492/2011.

EU-Domstolen har afsagt adskillige domme om denne artikel og har fastslået, at begrebet "skattemæssige og sociale fordele" skal fortolkes meget bredt.

Dette inkluderer skolegang for grænsependlerbørn, hvis mindst en forælder arbejder i Tyskland. Det omfatter også skolegang og de tilhørende statstilskud til anerkendte privatskoler.

Delstaten Slesvig-Holsten har her en anden juridisk opfattelse.

Uanset dette har ”Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein” meddelt Region Sønderjylland-Schleswigs Regionskontor & Infocenter, at det uden anerkendelse af en juridisk forpligtelse grundlæggende vil muliggøre skolebesøg for grænsependlerbørn, der har mindst en forælder, der arbejder i Schleswig-Holstein. Det gælder for alle offentlige skoler samt skolerne af det danske mindretal.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00