OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygesikring på rejser

Inden for EU er lovpligtigt sygeforsikrede som hovedregel forsikret, som lovpligtigt sygeforsikrede er det i det land, de opholder sig i. Ydelsesniveauet kan være væsentligt forskelligt fra niveauet i hjemlandet. Især i forhold til ydelser, der skal betales ekstra for. Sikringen omfatter dog kun akutte eller behovsorienterede behandlinger og ikke planlagte behandlinger, hvis behandlingen er formålet med rejsen. Gyldigheden er begrænset til ferierejser eller arbejdsophold. Man kan dokumentere, at man er omfattet af sygesikringen med det såkaldte 'blå sygesikringskort' eller officielt EHIC (European Health Insurance Card), som alle udbydere af sundhedstjenester skal anerkende, som var det et sundhedskort i hjemlandet. 

Hjemtransport til bopælslandet er ikke dækket. Ønsker man ydelser, der rækker ud over ovennævnte, må man tegne en supplerende privat rejseforsikring.

Før rejsens begyndelse bør man også indhente information om, hvilke regler der gælder i hvilke lande.

EHIC-kortet gælder ikke for grænsependlere i hverken Danmark eller Tyskland.

Sygeforsikring for grænsependlere med bopæl i Danmark og beskæftigelse i Tyskland
En grænsependler fra Danmark er som hovedregel sygeforsikret i Tyskland. Normalt er dennes familiemedlemmer forsikret i Danmark, da de fleste kvinder i Danmark ligeledes er erhvervsaktive. Hvor det ikke er tilfældet, gælder den tyske familieforsikring, og så er Tyskland forsikringsland. En dansk pendler får udstedt sit EHIC-kort af den tyske sygekasse, hvor han er forsikret. Det gælder også for evt. medforsikrede familiemedlemmer. Ellers får familiemedlemmerne udstedt det europæiske sundhedskort af deres bopælskommune.

OBS: Privat eller ikke forsikrede grænsegængere kan ikke få et EHIC af en tysk sygekasse. De er, som navnet siger, privat forsikret eller ikke forsikret. Det gælde også risikoen af sygdom under rejser.

EHIC kan søges under www.borger.dk

Yderligere informationer kan findes under:

www.dvka.de

ehic.europa.eu

www.borger.dk

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00