OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Værd at vide om arbejdsskadeerstatning

Forfatter:

Advokat Berit Møller Lenschow

berit@erstatningsretten.dk

Tel. +4533608787Hvis du er kommet til skade, eller du er blevet syg på grund af dit arbejde, kan du have krav på en erstatning. Bestemmelserne om arbejdsskadeerstatning findes i lov om arbejdsskadesikring.

Man ser på, om du har været udsat for en ulykke, eller om du er blevet syg af dit arbejde. 

Man har i loven bestemt, at en ulykke er noget, der er sket pludseligt. Det er nemt nok at sige, at noget er pludseligt, hvis du eksempelvis er faldet ned af et stillads, men hvornår holder det pludselige op? Det har man bestemt til at være 5 dage. Har du haft ekstraordinært løftearbejde, og du på 5. dage får smerter i ryggen, vil det blive betegnet som en ulykke. Kommer smerterne først på 6. dag, vil din sag blive bedømt som sygdom.

Det tager ofte længere tid og er mere besværligt at få din skade anerkendt, hvis den betegnes som en erhvervssygdom i stedet for en arbejdsulykke. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at gå til læge straks, da det kan få betydning for dine muligheder for at få erstatning.

For at du kan få sygdom anerkendt som en arbejdsskade, er det en fordel, hvis du har en diagnose, der findes på erhvervssygdomslisten. Se mere på www.aes.dk  

Selvom din sygdom ikke findes på listen, kan du alligevel få anerkendt din skade som en arbejdsskade, men du skal være forberedt på, at det ofte er en afgørelse, som skal træffes af domstolene. 

Det er nemlig dig, der skal bevise, at dine gener skyldes forhold, som du har været udsat for på dit arbejde, og det er kun ved domstolene, at der eksempelvis er mulighed for at afhøre vidner eller foretage syn og skøn.

Hvornår er du på arbejde?

Før en skade er en arbejdsskade, skal skaden være sket i forbindelse med opgaver eller tid, som er foregået i det, man kalder for arbejdsgiverens interesse. Den tid du bruger på tranport til og fra arbejdet, vil som udgangspunkt ikke være i arbejdsgiverens interesse og en ulykke i dette tidsrum, vil ikke blive anerkendt som en arbejdsskade.  Kun undtagelsesvist kan transporttiden være i arbejdsgiverens interesse.

Din skade skal anmeldes

Husk altid at undersøge om din chef har anmeldt din skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er din arbejdsgivers pligt at anmelde skaden, og det skal ske senest 1 år, efter skaden er sket. Vi anbefaler, at du anmelder din skade med det samme, du får mistanke om, at der er tale om en arbejdsskade eller noget, der kan skyldes det arbejde, du har udført.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender din skade som en arbejdsskade, er næste skridt at tage stilling til, om du har krav på godtgørelse for varigt mén og erhvervsevnetab.

Du kan kræve erstatning fra flere 

Der kan også være andre erstatningskrav end dem, du får fra arbejdsskadeforsikringen. Du kan for eksempel have krav på svie og smertegodtgørelse, hvis der er nogen, der kan gøres ansvarlig for din skade. Det kan være din chef, som ikke har sikret at din arbejdsplads er indrettet, så der ikke sker personskade, og derfor er du kommet til skade. 

Det kan også være, at dine arbejdsopgaver, eller den måde, du skal udføre dem på, har gjort, at du er kommet til skade. Din chef skal, så godt han kan, forudse de risici, der er for at komme til skade ved dit arbejde, og han skal indrette arbejdspladsen og dine arbejdsopgaver, så du undgår at komme til skade.

Andre end din chef kan også være skyld i ulykken. Kører du galt i bilen, imens du er på arbejde, kan du få erstatning fra modpartens ansvarsforsikring. Læs mere under Erstatning efter trafikulykke her >>

Du bør altid tjekke disse ting, da der kan være erstatningsmuligheder, som du ellers ikke ville have haft. Ligeledes bør du tjekke dine egne forsikringer.

Hvis du vil klage

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan træffe en eller flere afgørelser i din sag. Det er vigtigt, at du forholder dig til, om du kan acceptere de enkelte afgørelser. Du kan klage over en afgørelse, som du ikke er tilfreds med. Det skal ske til Ankestyrelsen, inden for 4 uger efter at din sag er afgjort.

Det er en god ide at tale med en arbejdsskadeadvokat om, hvad afgørelserne betyder for dig, og om du bør klage over dem.  Det er også vigtigt at få rådgivning om, hvordan du er stillet med og uden anke af en afgørelse. Tænk dig altid godt om, før du klager. En afgørelse fra den næste instans kan også bliver dårligere for dig end den afgørelse, du har klaget over. En afgørelse kan også få betydning for senere afgørelser og hvad du kan få i erstatning.

Hvis du stadig, efter at have klaget, er utilfreds med afgørelsen fra Ankestyrelsen, kan du anlægge en retssag mod Ankestyrelsen. Fristen for dette er 3 år fra, du modtager den seneste afgørelse.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00