OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Barsel og barselsdagpenge

Fra barnets fødsel får man udbetalt "Elterngeld", altså barselsdagpenge, i maksimalt 14 måneder i Tyskland, dog skal den anden forælder holde mindst to måneders orlov. Barselsdagpengene udgør i gennemsnit 67 % af nettolønnen. Der gælder ligeledes særlige regler for samtidig deltidsbeskæftigelse.

Elterngeld Plus

Her er der mulighed for at strække barselsdagpengene over en længere periode. Barselspengene reduceres dog tilsvarende. Elterngeld Plus kan oppebæres i op til 24 måneder.

Elternzeit i Tyskland

Der kan holdes "Elternzeit", altså barselsorlov, i op til 36 måneder. Det er et selvstændigt krav over for arbejdsgiveren. I forbindelse med barselsorlov er arbejdstageren i særlig grad beskyttet mod uberettiget opsigelse. De til enhver tid gældende nærmere bestemmelser kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af det tyske Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

www.bmfsfj.de

Nærmere oplysninger om alle emner vedrørende familier kan findes ved at klikke på linket under denne tekst. Du kommer direkte ind på hjemmesiden af det tyske Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

https://infotool-familie.de

Her ligger der også en oversigt over de kompetente myndigheder. I Schleswig-Holstein er det "Landesamt für soziale Dienste".

Regler for grænsependlere

Grænsependlere er socialt sikrede i beskæftigelseslandet, og derfor modtager de barselsdagpenge fra det land, hvor de arbejder. Hvis man oppebærer barselsdagpenge, bevarer man sin status som arbejdstager i henhold til EU-lovgivningen.

Arbejder begge forældre i samme land, så modtager de barselsorlov og barselsdagpenge fra det pågældende land, hvilket gør koordineringen mere enkelt.

Arbejder den ene forælder i Danmark og den anden i Tyskland, gælder følgende:

I Danmark gælder siden den 02.08.2022 en ny lov om barselsorlov og barselsdagpenge. Dette skal medføre en mere lige fordeling af kravene på moderen og faderen og indeholder, at kun en hvis andel af barselsorlov kan overdrages til anden forælder. Efter de nye regler har moderen ved arbejdssted Danmark og bopæl i Tyskland maks. krav på 37 ugers barselsorlov med barselsdagpenge.

Hvis f.eks. moderen er lønmodtager i Danmark og faderen er lønmodtager i Tyskland, kan moderen i Danmark som udgangspunkt få 4 ugers orlov inden fødslen og 24 ugers orlov efter fødslen, hvoraf 11 uger (2+9 uger) ikke kan overdrages til anden forælder, da de er øremærket og kun moderen har krav på dem.

Hvis faderen vælger ikke at afholde barselsorlov efter de tyske regler, kan moderen i Danmark ikke få de fulde 24 ugers orlov, som faderen efter de danske regler ville have krav på, overdraget. Ud af de 24 uger som faderen kunne afholde i Danmark, kan kun de 13 uger, der ikke er øremærket, overdrages til anden forælder. Dermed kan moderen maks. få 37 ugers (24 + 13 uger) orlov iht. de danske regler. De resterende 11 ugers orlov (2 + 9 uger), som er øremærket til faderen, bortfalder dermed, hvis faderen ikke holder orlov. Det samme vil være gældende, hvis begge forældre er lønmodtagere i Danmark eller hvis moderen er selvstændig i Danmark og faderen er lønmodtager i Tyskland.

I Tyskland bliver enhver form for dansk barselsdagpenge til gengæld modregnet i de 14 måneder. Desuden kan der være krav om differencebarselsdagpenge, hvis det tyske barselsdagpengebeløb er højere, end det danske rent faktisk er.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00