OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygesikring for pensionister

  • De generelle regler i forordning EF 883/2004
  • Kun tysk pension ved bopæl i Danmark
  • Tysk og dansk pension ved bopæl i Danmark
  • Beamte

De generelle regler i forordning EF 883/2004

Pensionister er som hovedregel sygeforsikret i det land, hvorfra de oppebærer pension. Oppebæres der pension fra mere end et land, herunder bopælslandet, er de sygeforsikret i bopælslandet. Oppebæres der flere pensioner, men ikke pension fra bopælslandet, er de sygeforsikret i det land, af hvis sociale sikringsordninger de har været omfattet længst.

Bemærk:

  • Hvis man er i besiddelse af et sygesikringskort, uanset hvilket land der måtte have udstedt det, betyder det ikke automatisk, at man også er sygeforsikret i det pågældende land. Det attesterer dog ret til naturalydelser.
  • Privat sygeforsikrede er privat sygeforsikret, uanset hvor de bor eller lever. Dette gælder også, hvis de midlertidigt har fået stillet et dansk sundhedskort til rådighed.

Sygesikring for pensionister i en dansk-tysk kontekst
I reglen vil pensionister i det dansk-tyske grænseområde kun modtage en dansk, kun en tysk eller også begge pensioner som brøkpensioner.

Kun tysk pension ved bopæl i Danmark

Da denne pensionist har taget bopæl i Danmark og også i medfør af gældende dansk lovgivning (status pr. september 2018), modtages et dansk sundhedskort, selv om vedkommende ikke er sygeforsikret i Danmark. Udbetaling Danmark rekvirerer en blanket E 121 / PD S2. Den kan dog kun afleveres af lovpligtigt forsikrede, som skal rekvirere den hos deres sygekasse. Alle andre, herunder f.eks. privat sygeforsikrede, modtager alligevel et dansk sundhedskort. Danmark kan ikke få refunderet sine udgifter for disse forsikrede personer. Det er uvist, om Danmark eventuelt vil ændre lovgivningen, så man, som det er tilfældet i Tyskland, kun får et sundhedskort, hvis man afleverer en blanket E 121 / PD S2.

Tysk og dansk pension ved bopæl i Danmark

Denne pensionist er sygesikret i Danmark. Han betaler ikke bidrag til den tyske sygekasse og får ikke et tysk sygesikringskort. Han er kun underlagt det danske system.

Beamte

Reglerne i forordning EF 883/2004 gælder også for tjenestemænd, og dermed også for Pensionäre. Ovennævnte regler gælder tilsvarende for denne gruppe. For danske tjenestemænds vedkommende er dette irrelevant, da de i relation til sygesikring bliver behandlet som pensionister generelt.

Tyske tjenestemænd, herunder Pensionäre, er for det meste også privat sygeforsikret. Ved bopæl i Danmark er de således som hovedregel privat sygeforsikret og betaler privat. Her kan der opstå problemer med sygeforsikringen, som undertiden afviser at forsikre personer med bopæl i udlandet. Før en eventuel flytning bør tjenestemænd forhøre sig hos deres forsikringsselskab.

Bemærk: Det forhold, at tyske tjenestemænd, uanset hvilken offentlig myndighed de måtte have været ansat hos, modtager et sygesikringskort, hvis de har bopæl i Danmark, betyder ikke, at de er sygeforsikret i Danmark. I henhold til forordning 883/2004 er de sygeforsikret i Tyskland.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00