OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

På rejser

Inden for EU er lovpligtigt sygeforsikrede som hovedregel forsikret, som lovpligtigt sygeforsikrede er det i det land, de opholder sig i. Ydelsesniveauet kan være væsentligt forskelligt fra niveauet i hjemlandet. Især i forhold til ydelser, der skal betales ekstra for. Sikringen omfatter dog kun akutte eller behovsorienterede behandlinger og ikke planlagte behandlinger, hvis behandlingen er formålet med rejsen. Gyldigheden er begrænset til ferierejser eller arbejdsophold. Man kan dokumentere, at man er omfattet af sygesikringen med det såkaldte 'blå sygesikringskort' eller officielt EHIC (European Health Insurance Card), som alle udbydere af sundhedstjenester skal anerkende, som var det et sundhedskort i hjemlandet. 

Hjemtransport til bopælslandet er ikke dækket. Ønsker man ydelser, der rækker ud over ovennævnte, må man tegne en supplerende privat rejseforsikring.

Før rejsens begyndelse bør man også indhente information om, hvilke regler der gælder i hvilke lande.

EHIC-kortet gælder ikke for grænsependlere i hverken Danmark eller Tyskland.

Sygeforsikring under ferie for grænsependlere med beskæftigelse i Danmark og bopæl i Tyskland
Grænsegængeren selv har fået udstedt ”Det særlige sundhedskort”.
Desuden får grænsegængeren efter anmodning udstedt et blåt EHIC af Udbetaling Danmark. Det garanterer samme rettigheder i et hvilket som helst europæisk land, som lovpligtigt forsikrede i det pågældende land også har krav på. Medforsikrede familiemedlemmer får ligeledes udstedt deres EHIC-kort af den danske kommune, hvori grænsegængeren er forsikret. De gælder også undtagelsesvist under ferier i Danmark. Man bør generelt også ansøge om dem, når man påbegynder beskæftigelse i Danmark, da det ikke automatisk er indeholdt i det almindelige sundhedskort i Danmark, således som det for det meste er tilfældet i Tyskland. Derudover gælder de danske EHIC-kort kun i et år. På grund af ekspeditionstiderne bør man under alle omstændigheder søge om dem i god tid før rejsens begyndelse.

OBS: Privat eller ikke forsikrede grænsegængere kan ikke få et EHIC af en tysk sygekasse. De er, som navnet siger, privat forsikret eller ikke forsikret. Det gælde også risikoen af sygdom under rejser.

EHIC kan søges under www.borger.dk

www.dvka.de

ehic.europa.eu

www.borger.dk

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00